Den Bongerd

4f4cb1a1dc539.JPG

53a9339288015.JPG


Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze collega 

                               Harrie Verhagen 

Harrie overleed zaterdag 21 juni 2014 op 61 jarige leeftijd.   

Met zijn altijd helpende handen voor zowel leerlingen als collegae, had Harrie op geheel eigen wijze een zeer gerespecteerde plek op onze school. We zullen zijn talige deskundigheid, humor en bourgondische levenswijze enorm missen.   

Wij wensen Will, het gezin en overige nabestaanden heel veel sterkte in de tijd die komen gaat.   

Namens de scholen van Het Hooghuis en oud-collega’s 
De Centrale Dienst van Het Hooghuis                   
Jan Rijkers                                                                 
Voorzitter                                                                  

Namens het team van Den Bongerd                                                                                   
Ester van Eggelen 
Janneke van Heteren 
Peter Paul van Beek 
Teamleiders   

In overleg met het gezin van Dhr. Verhagen hebben we besloten een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst te houden op maandag 30 juni as. om 19.00 uur in de aula van de school. Eenieder die zich betrokken voelt is van harte welkom. 

Nieuws Den Bongerd

Groep 7/8 Aanmelden leerlingen voor zorglocatie Den Bongerd loopt via andere locaties

Aanmelding en toelating op zorglocatie Den Bongerd - Het Hooghuis is bezig met de ontwikkeling van zijn zorgstructuur, mede in het licht van passend onderwijs. Hierbij krijgt de zorglocatie,  Locatie Den Bongerd, een belangrijke rol. Een van de belangrijke kenmerken van Den Bongerd ( orthopedagogisch en orthodidactische centrum) is dat leerlingen er tijdelijk worden geplaatst, om te voorzien in hun extra zorgbehoefte. Download de flyer.

4d4893bee91e0.jpg

50646800f1cb7.png

INLOGGEN OUDERPORTAAL
 • Klik op de afbeelding SOM OUDERPORTAAL rechts op dit openingsscherm van onze locatie;
 • Vul vervolgens Gebruikersnaam en Wachtwoord in.

PROBLEMEN BIJ INLOGGEN SOM OUDERPORTAAL
Als u geen emailadres heeft doorgegeven, heeft u geen toegang tot het ouderportaal.

 • Geef uw emailadres of uw nieuwe emailadres door aan onze administratie;
 • Deze zal uw gegevens doorsturen naar de werkgroep Vocus;
 • Elke 2de en 4de donderdag van de maand worden deze gegevens door hen verwerkt;
 • Pas daarna heeft u toegang tot het ouderportaal.

 • Klik op de link SOM ouderportaal rechts op het openingsscherm van onze locatie;
 • Kies daarna voor de link 'wachtwoord vergeten'.
 • In het scherm wachtwoord vergeten vult u in het veld 'Emailadres' het (nieuwe) e-mailadres in en drukt vervolgens op de knop 'Nieuw wachtwoord'.
 • U ontvangt in uw e-mailbox een nieuwe wachtwoord.

PROBLEMEN BIJ INLOGGEN SOM OUDERPORTAAL / WACHTWOORD VERGETEN

 • Klik op de afbeelding Ouderprotaal rechts op dit openingsscherm van onze locatie;
 • In het scherm inloggen klikt u op de link 'wachtwoord vergeten';
 • In het scherm vergeten vult u in het veld 'emailadres' uw emailadres in en drukt u vervolgens op de knop 'Nieuw wachtwoord';
 • U ontvangt dit nieuwe wachtwoord in uw mailbox.

Boeken bestellen

Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?  

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt!
 

Je schoolboeken zijn grotendeels gratis. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moet jij aan eind van het schooljaar dus weer inleveren. Tijdens het bestellen op www.iddink.nl wordt dan ook van je gevraagd dat je instemt met de bruikleenvoorwaarden.  

Op
www.iddink.nl kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines e.d. Ook kan het zijn dat Iddink bepaalde schoolbijdragen voor ons int.  

Vóór de zomervakantie ontvang je nog precieze informatie over het bestelproces!