Voortgezet Speciaal Onderwijs Oss

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Oss  – nu opgenomen in het Hooghuis Lyceum

Het speciaal onderwijs is in Oss in 1939 gestart op initiatief van de Fraters van Tilburg. Het betrof aanvankelijk alleen lager onderwijs, gegeven door fraters (voor jongens) en zusters (voor meisjes). De naam van de gecombineerde school – met gescheiden ingangen) – was: St.Gabriëlschool.

Het onderwijs breidde zich sterk uit. In 1958 werd een tweede school gesticht, speciaal voor jongens (de Paulusschool). In 1976 werden beide scholen gemengd. Daarnaast startte in 1962 een school voor LOM; in de loop der jaren groeide dit onderwijs in Oss zelfs uit tot vier LOM-scholen. Vanaf 1998 kent Oss nog slechts één fusieschool: “Het Baken”.

Voortgezet Buitengewoon Onderwijs.

1. “De Singel”.

Al bij de start van de lagere school voor Buitengewoon Onderwijs wordt een onderwijsprogramma aangeboden voor 14- en 15-jarigen: “arbeidsklassen” voor jongens, “huishoudklassen” voor meisjes. In 1974 werd een afzonderlijke VBO-afdeling gevormd, verbonden aan de Paulusschool. In mei 1974 kreeg deze een eigen gebouw. De school wordt per 1 september 1978 zelfstandig onder de naam “De Singel”. Zie verder het artikel over deze school.

2. “Den Bongerd”.

Leerlingen met leer- en gedragstoornissen die het LOM-onderwijs volgen zijn vaak gebaat met een voortzetting van dergelijk onderwijs na de lagere schoolleeftijd. 

In 1977 start in Oss een afdeling voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs (VBO-LOM)met een klein aantal leerlingen, als afdeling van de Augustinusschool. Reeds in 1978 wordt de school zelfstandig onder de naam “Den Bongerd”. De school groeit als kool. De huisvesting is vele jaren een probleem, tot de school in 1993 zijn intrek neemt in het voormalige gebouw van Mavo “De Pelgrim”, na een grote verbouwing.

Nieuwe ontwikkelingen vanaf 1985.

In 1985 start ambulante begeleiding, voor leerlingen die wel in het beroepsgericht onderwijs verder kunnen maar van een leerkracht van Den Bongerd nog een jaar begeleiding krijgen.

In 1989 worden regionale samenwerkingsverbanden VO/VSO gevormd. Daarin worden leerlingen en docenten in het VO vanuit het VSO-LOM begeleid om uitstroom te voorkomen. Naast de ambulante begeleiding komen nieuwe initiatieven: symbiose-onderwijs: leerlingen van Den Bongerd volgen één middag in de week lessen op het Trias College, en stappen eventueel – begeleid – over. Verder organiseert Den Bongerd stages in het bedrijfsleven. Op Den Bongerd zelf stromen steeds meer leerlingen in met ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden; daarom introduceert de school remediale hulp, trainingen in assertiviteit en faalangstreductie.

3. fusies.

In 1997 vindt een besturenfusie plaats van drie scholen: Den Bongerd en De Singel, en het Trias College (de school voor Voorbereidend Beroepsonderwijs) . De Stichting krijgt de naam R. K. Stichting voor VO/VSO te Oss.

In 2000 wordt het Triascollege overgedragen aan de Stichting Carmelcollege om een grote fusie mogelijk te maken: Triascollege, Titus Brandsma Lyceum, Mavo St. Jan, Mavo te Heesch, Mavo te Ravenstein. De naam van de nieuwe scholengemeenschap werd: Hooghuis Lyceum.

De overige twee scholen van het Osse bestuur – Den Bongerd en De Singel - worden eveneens overgedragen aan de Stichting Carmelcollege, maar blijven binnen dat bestuur nog zelfstandige scholen. In 2002 volgt een fusie van Den Bongerd met het Hooghuislyceum, en in 2003 de fusie van De Singel en het Hooghuislyceum.

 

Mei 2006   Frans Bruna