Contactpersonen

Schoolleiding
dhr. Erik Jan Bakker, locatiedirecteur
mevr. Maartje van Beerendonk, teamleider t 3-4, h3
mevr. Karin Hage, teamleider onderbouw
mevr. Kirsten de Haas, teamleider havo 4
dhr. Henri van Bethlehem ad interim, teamleider havo 5 - vwo 6
mevr. Ida Gabeler, teamleider bedrijfsvoering / OOP

Hoofd zorgteam
mevr. Sarah Molenkamp, coördinator Zorgteam

Medezeggenschapsraad (DMR)
Namens het personeel:

mevr. Marjon Velsink, voorzitter
dhr. Wim Wellens, secretaris
mevr. Corrie van den Oetelaar, vertegenwoordiger van het Hooghuis OOP in DMR
mevr. Brigitte Ruijken
mevr. Marloes Musters
mevr. Lindy van den Hengel

Namens de ouders:
mevr. Marjolein van de Giessen
dhr. Mike van den Brink
dhr. Pieter Ossenblok

Namens de leerlingen:
Lynn Wildeman
Kevin van Leuken
Stan Denneboom

Ouderraad (OR)
mevr. Angeline van der Dussen, voorzitter

Leerlingenraad (LR)
dhr. Robert de l'Or, begeleider

E-mailadressen medewerkers:
beginletter voornaam + punt + tussenvoegsel + achternaam@hethooghuis.nl