Ziek, afwezig, te laat?

leerling ziek.jpg

Ziek zijn is vervelend, zeker voor de zieke zelf, maar vervelende dingen gebeuren nu eenmaal. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn om lessen te moeten verzuimen.
Als je te laat in de les komt en je leraar meldt dit in SOM, dan moet je je de volgende dag om 8 uur melden bij de conciërge. Doe je dit niet, dan krijg je te maken met dhr. Kees Hendrickx.

Als je ziek bent, dan laten je ouders dit tussen 8 en 9 uur telefonisch (0412-224190 - keuze 1) weten.
In het absentiesysteem word je dan voor die dag ziek gemeld. Als je beter bent, lever je bij de onderwijsassistent leerlingzorg een briefje in van je ouders waarin staat welke dag(en) je afwezig was. Pas dan wordt in het systeem bij de gemiste uren de reden ‘ziek’ geplaatst.

Een briefje is ook nodig als je lessen gaat missen wegens bezoek aan dokter, tandarts etc.
Pas als dat briefje bij de onderwijsassistent leerlingzorg is verwerkt, wordt de periode van afwezigheid goed in het systeem weergegeven. Vóór die tijd geldt de afwezigheid als ongeoorloofd.

Als je ziek bent tijdens een SET (SchoolExamenToets), dan moet één van je ouders/verzorgers dezelfde dag naar school komen om een verklaring te tekenen bij de receptie. Je kunt deze verklaring downloaden bij of hier >

Ouders/verzorgers kunnen inloggen op < SOMToday > via < logins > en < leerlingen > om te zien hoe het staat met de absentie van zoon of dochter

Op de site bij de < downloads > van < ouders > staat de voorbeeldbrief - of hier >
Mondriaan recept: downloaden, printen, invullen en afgeven bij de receptie.

Bij < downloads > staan ook andere handige formulieren, bijvoorbeeld voor de aanvraag van verlof buiten de schoolvakanties.

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden.