Vensters voor verantwoording

Het Hooghuis publiceert schoolresultaten op eigen website.  

Als eerste  school voor voortgezet onderwijs in deze regio presenteert Het Hooghuis, scholengroep voor voortgezet onderwijs in Oss, Heesch en Ravenstein, haar schoolprestaties via het project "Vensters voor Verantwoording" op de eigen website. Belanghebbenden van de school, zoals ouders, basisscholen, partnerinstellingen, gemeente, kunnen van nu af online zien hoe Het Hooghuis presteert ten opzichte van andere scholen voor voortgezet onderwijs.

Vensters voor Verantwoording

Doel van het project Vensters voor Verantwoording  is om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid te bieden om schoolresultaten op die standaarden met elkaar te vergelijken (benchmarking). Tevens bestaat de mogelijkheid om bij grote afwijkingen in de benchmarking een toelichting te geven omdat omstandigheden van scholen kunnen verschillen.

Vensters voor Verantwoording geeft inzicht in ruim 20 indicatoren,  zoals algemene gegevens, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Deze cijfermatige informatie van de school is verzameld in één systeem.  De informatie wordt op een aantrekkelijk leesbare manier weergegeven. De resultaten van een school kunnen worden vergeleken met landelijke gemiddelden.

Het is een goede kapstok  voor een dialoog met ouders en andere belanghebbenden. Verticale verantwoording door de scholen, zoals bijvoorbeeld  Aan de inspectie, en horizontale verantwoording, zoals aan  ouders, basisscholen en gemeente, worden met elkaar verbonden. Voor het management van de scholen is het project  Vensters voor Verantwoording bovendien een instrument om zonodig verbetertrajecten op te stellen.

Met het zelf publiceren van cijfers over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs toont Het Hooghuis dat zij open en transparant verantwoording aflegt aan de maatschappij.

Het Hooghuis ziet Vensters voor Verantwoording als een instrument om op basis van betrouwbare informatie met belanghebbenden het gesprek aan te gaan.

De voorzitter van de Centrale Directie van Het Hooghuis drs. Jan Rijkers stelt: 'Het beschikbaar stellen van tal van gegevens over de school in Vensters voor Verantwoording is een prachtig instrument om samen met alle belanghebbenden de dialoog aan te gaan over het onderwijs en samen vast te stellen wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Zo blijf je een school midden in de maatschappij en doe je recht aan je opdracht als school om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.

Maak hieronder uw keuze om het Schoolvenster van de locatie te bekijken.


TBL
Zuid/West
De Singel
Den Bongerd
Stadion
Ravenstein
Heesch