Home

Actueel

Start centraal schriftelijke eindexamens op 6 mei. Praktijkexamens bijna afgerond.

Lopend langs de lokalen op de locaties Zuid en West van Het Hooghuis is de spanning voelbaar en van de gezichten af te lezen. Geconcentreerd werken leerlingen aan hun opdrachten. Alle kennis die de afgelopen jaren is opgedaan wordt ingezet om tot een mooi eindresultaat te komen......

5350067cb41e4.jpg
Wethouder Rene Peters bracht deze week een bezoek aan de afdeling Metaaltechniek

Foto's uitstapje leerjaar 4 Londen 26-28 maart 2014

30 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren

52fdb9f88a31e.jpg

Groep 7/8 Aanmelden leerlingen voor zorglocatie Den Bongerd loopt via andere locaties

Aanmelding en toelating op zorglocatie Den Bongerd - Het Hooghuis is bezig met de ontwikkeling van zijn zorgstructuur, mede in het licht van passend onderwijs. Hierbij krijgt de zorglocatie,  Locatie Den Bongerd, een belangrijke rol. Een van de belangrijke kenmerken van Den Bongerd ( orthopedagogisch en orthodidactische centrum) is dat leerlingen er tijdelijk worden geplaatst, om te voorzien in hun extra zorgbehoefte. Download de flyer.

Jaarkaart 2013-2014