Type onderwijs Het Hooghuis Ravenstein

Het Hooghuis Ravenstein biedt in de onderbouw alle leerwegen aan, behalve de Basisberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen met een Kaderberoepsgericht advies, waarvan de basisschool aangeeft, dat er nog “groei” in zit naar Gemengd/Theoretisch, proberen wij zodanig te begeleiden, dat zij na vier jaar op onze locatie een mooi G of T+ diploma behalen. Ook met een Theoretisch/Havo-advies is men welkom. Deze leerlingen krijgen verdiepingsopdrachten op Havo-niveau.

In het 2e leerjaar wordt bekeken of een leerling aan het eind van dat jaar:

a) doorstroomt naar klas 3 G/T+ op onze locatie;
b) doorstroomt naar klas 3 Basis of Kader op locatie Zuid/West van Het Hooghuis in Oss;
c) doorstroomt naar klas 3 Havo van Het Hooghuis TBL in Oss (of elders). Hiervoor is vanuit het TBL een "trajectbegeleider" aangesteld, die de overstap zo soepel mogelijk probeert te laten verlopen.

In principe gaan alle leerlingen in de bovenbouw op voor een diploma Vmbo T+ (Theoretische leerweg). Vmbo T+: Zes theorievakken + een intersectoraal programma (beroepsprogramma).

Toelatingscriteria:
Leerweg                        Leerjaren                                     Cito-score
Vmbo-Kader                  1 en 2 (daarna evt. doorstroom)    Cito vanaf 528
Vmbo-Gemengd             1 t/m 4                                        Cito vanaf 529
Vmbo-Theoretisch          1 t/m 4                                        Cito vanaf 529
Vmbo-Theoretisch/Havo  1 en 2 (daarna evt. doorstroom)    Cito vanaf 537