Een school voor wie?

Het Hooghuis Ravenstein biedt in de brugperiode (de eerste twee jaar) zowel onderwijs op vmbo-t als havo-niveau aan. In het derde en vierde leerjaar heb je bij ons de mogelijkheid om te kiezen uit 2 stromen:  theoretische leerweg plus (6 theorievakken en 1 praktijkvak) of mavo plus (7 theorievakken). Met een vmbo-t plusdiploma stroom je door naar het mbo en met een mavo plus diploma stroom je door naar 4 havo.

Als je een t/h advies hebt en na twee jaar graag havo wilt gaan doen, krijg je bij ons in de onderbouw speciale begeleiding vanuit het TBL. Een trajectbegeleider van het TBL heeft intensief contact met onze locatie. Hij houdt samen met jou en je ouders in de gaten of de overstap naar 3 havo op het TBL voor jou de juiste keuze is. Zo maken wij deze overgang voor jou zo vloeiend mogelijk.

Agenda