Het Hooghuis en Corona

Hieronder leest u de nieuwsberichten over de maatregelen die er worden getroffen i.v.m. het Coronavirus. De berichten staan in chronologische volgorde.

Bericht 25 november 2021:

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. We willen jullie allemaal vragen om hier rekening mee te houden. Daarnaast vind je hieronder nog meer informatie.

Lees hier het nieuwsbericht van de VO-raad hierover
Bekijk hier de aangepaste Richtlijn onderwijs tijdens corona
Lees hier over de opnieuw verplichte anderhalve meter afstandsregel
Lees hier over de basisregels

 

Bericht 28 mei 2021:

Yes! Wat fijn dat we jullie weer volledig mogen gaan ontvangen in onze scholen. We doen er alles aan om een goede voorbereiding te treffen, om ervoor te zorgen dat leerlingen en collega’s zo fijn & veilig mogelijk invulling kunnen gaan geven aan de laatste weken van het schooljaar.

Jeroen Donders: ‘Een grote waardering voor alle leerlingen en collega’s voor de creativiteit, de aanhoudende inzet en het meebewegen, om deze bijzondere onderwijsjaren zo ‘gewoon’ mogelijk te laten verlopen.’

Heb jij ook zo’n zin om weer volle bak te gaan shinen op één van onze scholen? We ontvangen je graag met open armen. Tot snel!

 

Bericht 24 februari 2021:

Wat zijn we blij dat de scholen voor het voortgezet onderwijs per 1 maart weer open mogen!

Zoals Mark Rutte gisteren (23 februari) zei tijdens de persconferentie:

‘School is voor jongeren om meerdere redenen heel belangrijk. Voor hun toekomst, onderwijskundig, sociaal en emotioneel. Ik ben dus blij te kunnen zeggen dat per 1 maart de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open kunnen. Onder dezelfde voorwaarden als bij het basisonderwijs.

Belangrijkste regels:

 • Minimaal 1 dag per week naar school en zoveel meer als mogelijk is en verantwoord is
 • Houd anderhalve meter afstand
 • De scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek naar de les
 • Als een leerling of docent positief wordt getest, dan gelden er duidelijke afspraken voor testen en quarantaine voor mensen die nauw contact met deze persoon hebben gehad.’

En uiteraard blijven we de andere richtlijnen van het RIVM volgen.

Op alle scholen van Het Hooghuis worden de voorbereidingen getroffen om leerlingen en collega’s vanaf volgende week weer met open armen te ontvangen. Tot dan!

 

Bericht 5 januari 2021:

Collega’s Marij van den Boom & Paul Wagemakers traden op met ‘je staat voor de klas’. Marij schreef dit lied speciaal voor alle onderwijsmensen. Na het optreden kregen zij reacties van collega’s dat het nummer hen steun geeft. We wensen iedereen veel (online) lesplezier. Ook dit jaar zijn we er weer samen voor elkaar! 

Bericht 18 december 2020:

Dit moment willen we ook gebruiken om onze grote waardering uit te spreken voor iedereen die werkt binnen Het Hooghuis. We willen jou oprecht bedanken! Voor je aanhoudende inzet voor onze leerlingen in deze onzekere en soms ook angstige tijden. Voor het meebewegen met alle onderwijsveranderingen. Mede dankzij jou kon ons onderwijs blijven doorgaan. Samen konden we dit bijzondere jaar zo ‘gewoon’ mogelijk laten verlopen voor onze leerlingen. Terugkijkend op 2020 mogen we trots zijn op deze prestatie. Met alle opgedane ervaring zijn we nog beter toegerust op het jaar dat voor ons ligt; in 2021 blijven we ons samen inzetten voor goed én meebewegend onderwijs.

Wij wensen iedereen een  fijne kerst toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Hartelijke groeten,
Tanja Peters & Jeroen Donders

Bericht 2 oktober 2020:

De VO-raad heeft een advies uitgebracht om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Wij volgen als scholengroep dit advies op. We verzoeken onze collega’s en leerlingen een mondkapje te dragen als ze zich verplaatsen in de gangen van de scholen en als ze zich in de aula bevinden.

Uiteraard blijven we ons houden aan de richtlijnen:

 • goede hygiëne
 • 1,5 meter afstand tussen en t.a.v. volwassenen
 • thuisblijven bij klachten
 • direct testen bij klachten

Op de scholen zijn er nog steeds posters met daarop de belangrijkste richtlijnen en looproutes aanwezig.

 

 

Bericht 28 augustus 2020:

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s,

Hopelijk heb je genoten van een heerlijke, welverdiende, zonnige en ontspannen zomervakantie. Heb je de accu lekker op kunnen laden? Wat voor motortje zit er in jouw lichaam? Ben je een diesel (altijd even rustig opstarten) of ga je meteen vol gas voor dit nieuwe schooljaar? We hopen dat je in ieder geval weer vol energie bent gestart!

Na een bijzondere tijd kunnen we nu weer met alles klasgenoten in gesprek en samen leren van en met elkaar. Kortom: goed dat we weer volledig open mogen.

En toch is de situatie niet geheel zoals die ooit was. Het coronavirus is er nog steeds en sluimert door. Laten wij ons samen vooral goed aan de landelijke richtlijnen houden. Voor de goede orde, de belangrijkste richtlijnen zijn:

 • goede hygiëne
 • 1,5 meter afstand tussen en t.a.v. volwassenen
 • thuisblijven bij klachten
 • direct testen bij klachten

Op de scholen zijn er nog steeds posters met daarop de belangrijkste richtlijnen en looproutes aanwezig.

Tot slot: fijn dat we weer samen mogen starten. We wensen je een heel mooi en succesvol jaar toe!

 

 

Bericht 26 juni 2020:

In de persconferentie van 24 juni is aangekondigd dat de middelbare scholen na de zomervakantie weer geheel open mogen. We zijn als scholengroep ontzettend blij met dit nieuws.

De afgelopen periode heeft ons veel inzichten opgeleverd. We hebben samen bergen werk verzet, zijn nieuwe (digitale) wegen ingeslagen en hebben daar heel veel van geleerd. In sneltreinvaart gingen we naar ‘the next level’ van ons onderwijs. Daar zullen we de komende jaren zeker nog de vruchten van plukken. We benutten deze uitzonderlijke periode om ons onderwijs verder te verrijken. Ook hebben we veel positieve reacties ontvangen van leerlingen en hun ouders. Dat is het grootste compliment dat je maar kunt krijgen.

Samen hebben we onderwijs op verschillende manieren vormgegeven dit schooljaar: gewoon vanuit het ‘oude normaal’, vanuit onderwijs op afstand en een combinatie tussen deze beide vormen aan het einde van dit schooljaar. Samen met leerlingen, ouders/verzorgers en onze collega’s kijken we terug op een schooljaar dat we niet snel meer zullen vergeten. Dank aan iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen! We zijn trots op de creativiteit en flexibiliteit van onze collega’s.

Mede namens de schooldirecteuren van Het Hooghuis,

Jeroen Donders en Tanja Peters
centrale directie Het Hooghuis

 

 

Bericht 27 mei 2020:

Beste leerlingen, op alle scholen zijn de voorbereidingen getroffen om jullie vanaf a.s. dinsdag 2 juni weer te mogen verwelkomen. We kijken ernaar uit! En ook al zouden we elkaar het liefst weer in de armen willen vliegen: het virus mag zich niet als een bom gaan verspreiden. We willen je dus vragen om je strikt aan de maatregelen te houden. Dan ben je helemaal de bom! Tot volgende week!

 

 

 

 

Bericht 15 april 2020:

Op deze manier willen we alle leerlingen, ouders/verzorgers én collega’s bedanken voor de betrokkenheid, flexibiliteit en inzet in deze uitzonderlijke situatie. Leerlingen werken thuis aan hun opdrachten en volgen online lessen. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol. En natuurlijk de collega’s, die op afstand toch dicht bij hun leerlingen blijven. We werken allemaal vanuit ons eigen huis, maar we zijn er samen voor elkaar. Ook dat kleurt ons leven en daar mogen we trots op zijn.

 

 

 

Bericht 25 maart 2020:

Onze leerlingen volgen sinds begin vorige week onderwijs op afstand. Wil je weten hoe het ‘digitale klaslokaal’ Ryan (12), Nikky (16), Melissa (16) en Joey (18) bevalt? Klik dan hier om de ervaringen te lezen.

Ben je benieuwd naar hoe het onderwijs op afstand in de praktijk is gerealiseerd? Kartrekker Linda Le Grand vertelt je er meer over in het verhaal: ‘onderwijs op afstand: zo hebben we het voor elkaar gebokst’. Klik hier om o.a. te lezen dat ze er trots op is dat iedereen er vól voor gaat.

Bericht 24 maart 2020:

Vandaag hebben we een bericht gestuurd naar de examenleerlingen en de ouders/verzorgers over het volgende:

De Minister van Onderwijs heeft besloten om de centrale eindexamens te schrappen. We hebben nu tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Daarna volgt nog een herkansingsmogelijkheid. Geslaagde examenleerlingen ontvangen een volwaardig diploma.

De scholen gaan nu aan de slag om een nieuwe planning te maken en een nieuw programma op te stellen voor de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden. Zodra daar meer over bekend is, worden de examenleerlingen weer geïnformeerd.

Bericht 23 maart 2020:

Vandaag hebben we een bericht gestuurd naar de examenkandidaten en de ouders/verzorgers:

Zojuist heeft de VO-raad aan alle leden geadviseerd met ingang van 24 maart 2020 een time-out in te lassen voor wat betreft de schoolexamens. Onze stichting Carmelcollege neemt dat advies over. De time-out is tot nader order van kracht en geldt voor alle schoolexamens. De verscherpte maatregelen die eerder vanavond zijn aangekondigd hebben voor grote verwarring gezorgd in het onderwijs. Hoe is een verbod op samenkomsten te verenigen met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen.

We realiseren ons dat deze hele situatie erg vervelend is voor onze eindexamenleerlingen. En dat de hele situatie veel onrust en onzekerheid met zich mee brengt. Het coronavirus heeft een groot effect op onze maatschappij. Dat merken we nu dagelijks.

Zodra er meer bekend is over het vervolg van de schoolexamens en/of de eindexamens informeren we daarover.

Pak je rust, zorg voor elkaar en blijf gezond.

 

Bericht 17 maart 2020:

Vandaag is door de Minister van Onderwijs besloten om speciaal voor de examenleerlingen meer ruimte te geven aan de scholen. Schoolexamens kunnen op school worden gemaakt en/of worden ingehaald door leerlingen die klachtenvrij zijn. De RIVM richtlijnen zullen wél toegepast moeten worden door de leerlingen zelf en allen die bij de examenafnames direct betrokken zijn. Ook komt het RIVM hiervoor met extra richtlijnen.

Wat betekent dit voor ons?
Natuurlijk is dit voor onze scholen en voor de examenleerlingen een belangrijk bericht. We blijven als Hooghuis-collega’s samen ons best doen om onze leerlingen zo goed mogelijk naar het examen te begeleiden. De directeuren hebben afgesproken dat zij aan de slag gaan met hun schoolleiding om de nieuwe richtlijnen te vertalen naar een passend plan voor de eigen school. Hierover worden de examenleerlingen en ouders/verzorgers door de directeur op zeer korte termijn geïnformeerd.

Bericht 16 maart 2020:

Gisteren zijn alle ouders/verzorgers van leerlingen van Het Hooghuis geïnformeerd over het volgende:

 • We verzorgen tot en met 6 april onderwijs op afstand
 • We gaan voorzien in opvang voor leerlingen van ouders voor wie dat nodig is (vitale beroepen)
 • De schoolexamens gaan dus ook tot nader bericht niet door. In de loop van de week verwachten we vanuit het Ministerie meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens en het eindexamen.

Bericht 15 maart 2020:

Vanavond ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen van Het Hooghuis een brief, waarin de informatie vanuit de persconferentie is meegenomen. Hierin staat nog een aantal wijzigingen t.o.v. de eerder verzonden brief van vandaag.

 

Bericht 15 maart 2020:

Het managementteam van Het Hooghuis is vandaag bijeengekomen en heeft besproken hoe er verdere invulling gegeven wordt aan het besluit dat door het bestuur van Stichting Carmelcollege is genomen.  Namelijk:

–              Het onderwijs voor de examenklassen prioriteit te geven
–              Vanaf maandag onderwijs te verzorgen op afstand voor de niet-examen klassen
–              Het verzorgen van opvang voor leerlingen van ouders/verzorgers waar nodig

Alle ouders/verzorgers worden vandaag per brief geïnformeerd.

 

Bericht 15 maart 2020:

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vandaag (zondagmiddag 15 maart) zijn de directeuren van de scholen van Het Hooghuis in overleg. Later vandaag ontvangen alle ouders/verzorgers een e-mail met meer informatie.

 

 

Bericht 11 maart 2020:

De GGD heeft bij een medewerker van De Singel een besmetting met het Coronavirus COVID-19 vastgesteld.
Wat we kunnen melden is het volgende:
1. De schoolactiviteiten gaan door. Leerlingen vallen onder de leerplicht en moeten dus naar school, tenzij ze milde klachten of meer hebben. Zie verder de richtlijnen van het RIVM.
2. De besmette medewerker blijft 2 weken thuis om uit te zieken. Na die periode is er geen besmettingsgevaar meer en kan de medewerker van De Singel gewoon weer naar school komen.
3. De GGD start een “contactonderzoek” om uit te zoeken met wie de besmette persoon in contact is geweest.
4. De GGD bepaalt of en welke personen verder onderzocht gaan worden.
5. De GGD bepaalt of en welke maatregelen verder nodig zijn.
6. In verband met privacywetgeving kunnen wij geen mededelingen doen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette persoon.

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van De Singel zijn vandaag via een brief geïnformeerd.

Bericht 10 maart 2020:

Wilt u uw zoon/dochter ziek melden n.a.v. verkoudheid, hoestklachten en/of koorts? Dan kan dit via de onderstaande formulieren.
Overige ziekmeldingen lopen volgens de gewone weg: bellen met de desbetreffende school. Als u hieronder op de naam van de school klikt, wordt u doorgelinkt naar het juiste formulier.

Formulier ZuidWest, gebouw West
Formulier ZuidWest, gebouw Zuid
Formulier De Singel
Formulier Stadion
Formulier Mondriaan College
Formulier Heesch

 

Bericht 9 maart 2020:

Gisteren hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Singel een bericht ontvangen waarin werd aangegeven dat de lessen en stages voor vandaag (maandag 9 maart) zouden vervallen. Dit was een voorzorgsmaatregel vanwege een mogelijke besmetting van een collega met het Coronavirus. Deze maatregel is toegepast, omdat er op zondagavond geen contact kon worden opgenomen met de GGD en De Singel daarom uit voorzorg dit besluit heeft genomen. Inmiddels is er wel overleg geweest met de GGD. Op advies van de GGD worden de lessen en de stages vanaf morgen weer hervat. Dit betekent dat er morgen (dinsdag 10 maart) weer gewoon les is op De Singel en de stages weer worden bezocht.

Voor De Singel en uiteraard ook voor alle andere scholen van Het Hooghuis geldt: Het Hooghuis blijft het advies van de GGD volgen en houdt de berichten van het RIVM nauwlettend in de gaten.

 

Bericht 8 maart 2020:

Er is het vermoeden dat één van de docenten van Het Hooghuis locatie De Singel mogelijk besmet is met het Coronavirus (COVID-19). Omdat we nog geen zekerheid hebben of de docent wel of niet besmet is en we ook niet kunnen uitsluiten of de docent besmettelijk is geweest, zijn de ouders/verzorgers per brief geïnformeerd over het volgende:

Als voorzorgsmaatregel vervallen morgen (maandag 9 maart 2020) alle lessen op De Singel en ook de stageplekken worden voor één dag niet bezocht.

We hopen morgen meer zekerheid te hebben over het feit of de betreffende docent is besmet met het Coronavirus. Dan weten we ook of er mogelijk sprake is geweest van besmettingsgevaar voor leerlingen en collega’s op De Singel. Als we dit kunnen uitsluiten en er niets aan de hand is, starten de lessen en stages van De Singel dinsdag weer. Als er wel sprake is geweest van besmettingsgevaar, worden er in overleg met de GGD vervolgstappen gezet.

 

Bericht 8 maart 2020:

Het RIVM heeft haar advies voor de provincie Noord-Brabant aangescherpt. Alle ouders/verzorgers en collega’s zijn via de e-mail door de schooldirectie geïnformeerd.  Als u op deze link klikt, ziet u de laatste nieuwsberichten van het RIVM.

Bericht 2 maart 2020:

Onlangs hebben wij onze medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de maatregelen die wij hebben getroffen in verband met het Coronavirus COVID-19. Het Hooghuis volgt hierin de adviezen van RIVM en GGD. Onderdeel van de maatregelen is thuis te blijven in alle gevallen waarin er sprake is van een combinatie van symptomen en bezoek van “risicogebieden”.

Vandaag bereikte ons het bericht dat bij een gezinslid van een tweetal leerlingen van Het Hooghuis gisteren officieel Corona is vastgesteld. Het gezin heeft zichzelf meteen in thuisisolatie geplaatst in overeenstemming met de adviezen. Er is dus nauwelijks contact geweest met anderen en de leerlingen zijn niet op school geweest. De GGD verricht op dit moment contactonderzoek. Het tweetal leerlingen blijft voorlopig thuis en zal door de GGD getest worden als daar aanleiding toe is. Bij de twee leerlingen is dus (voorlopig) geen Coronavirus geconstateerd. Als naar het oordeel van de deskundigen het besmettingsgevaar is geweken (vooralsnog na twee weken) zullen zij weer naar school kunnen gaan.

Mochten er bijzonderheden zijn dan zullen wij dat melden.