Contactpersonen

Schoolleiding
dhr. Erik Jan Bakker, locatiedirecteur (e.bakker@hethooghuis.nl)
mevr. Maartje van Beerendonk, teamleider vmbo-t 3-4, havo 3 (m.vanbeerendonk@hethooghuis.nl)
mevr. Karin Hage, teamleider onderbouw (k.hage@hethooghuis.nl)
mevr. Kirsten de Haas, teamleider havo 4-5 (ka.dehaas@hethooghuis.nl)
mevr. Ida Gabeler, teamleider bedrijfsvoering / OOP (i.gabeler@hethooghuis.nl)

Hoofd zorgteam
mevr. Sarah Molenkamp, coördinator Zorgteam (s.molenkamp@hethooghuis.nl)

Medezeggenschapsraad (DMR)
Namens het personeel:

mevr. Marjon Velsink, voorzitter
dhr. Wim Wellens, secretaris
mevr. Corrie van den Oetelaar, vertegenwoordiger van het Hooghuis OOP in DMR
mevr. Brigitte Ruijken
mevr. Marga Lebens
mevr. Marieke van der Kammen

Namens de ouders:
mevr. Marjolein van de Giessen
dhr. Mike van den Brink
dhr. Pieter Ossenblok

Namens de leerlingen:
Kevin van Leuken
Stan Denneboom

Ouderraad (OR)
dhr. Mike van den Brink, voorzitter

Leerlingenraad (LR)
mevr. Inge Vossen, begeleider

E-mailadressen medewerkers:
beginletter(s) voornaam + punt + tussenvoegsel + achternaam@hethooghuis.nl