Aanmelden en toelating

Aanmeldingsdata

De aanmeldingsdagen zijn op woensdag 7 maart (15:00 - 17:00 uur en 19:00 - 21:00 uur) en donderdag 8 maart (19:00 - 21:00 uur). Je bent van harte welkom!

Klik hier voor het online aanmeldingsformulier. 

Aanmeldingsformulier

Van 1 tot 8 maart 2018 kunt u digitaal aanmelden via deze site. 

Nadat alle velden juist zijn ingevuld, ontvangt u op de mail een ingevuld formulier. Dit kunt u printen en meenemen voor het aanmelden. Denkt u er alstublieft aan de nodige bijlagen mee te nemen.

Wat breng je mee?

  1. De door de ouder/verzorger uitgedraaide en ondertekende aanmeldformulier
  2. Het advies van de basisschool (het schooladvies).
  3. Eventuele onderzoeksrapporten (indien van toepassing).

Toelating

Heb je je bij het Mondriaan aangemeld? Dan laten we je schriftelijk weten of je bent toegelaten of niet, en zo ja, in welke brugklas je bent geplaatst.

Kijk in de toelatingseisen welk schooladvies je nodig hebt.

Toelatingseisen voor schooljaar 2018-2019

In bijzondere gevallen

Ook als je een beperking hebt, kun je je bij ons aanmelden. We kunnen dan extra middelen aanvragen om jou de ondersteuning te geven die je nodig hebt. Maar of dat lukt, hangt af van jouw situatie. Daarom beoordelen we ook per persoon of we je kunnen toelaten. Bij de pagina < ouders > kun je meer lezen over onze < begeleiding >.

Je ouders kunnen voor informatie en overleg contact opnemen met de coördinator van het Zorgteam, mevr. Sarah Molenkamp.

Nieuws