Ouderraad

De Ouderraad van het Mondriaan College is het platform voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen ouders en school. Zij organiseert activiteiten voor ouders en staat open voor vragen en suggesties van ouders. Elke 6 weken organiseert zij een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is en waar verschillende onderwerpen worden besproken. Vanuit de schoolleiding is de directeur of teamleider daarbij aanwezig. 

De Ouderraad kan altijd nieuwe leden gebruiken!
Lid zijn van de Ouderraad betekent elke 6 weken bij deze bijeenkomsten zijn en onderwerpen bespreken als het Schoolplan, Buitenschoolse activiteiten, PR in brochures, leerlingenproblematiek, veiligheid, lesroosters en financiën. Daarnaast organiseren we enkele bijeenkomsten rondom een thema. Dan wordt een gast uitgenodigd om een bepaald thema nader te bespreken. De Ouderraad wil met deze thema’s een grotere groep ouders betrekken bij de school en in het bijzonder bij de Ouderraad.  

Uitgangspunten en doelstellingen:

  • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding;    
  • het behartigen van belangen van ouders; 
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders en school.

 

Notulen OR 30-5-2018

Leden van de Ouderraad

Mike van den Brink (voorzitter) Monique van de Laar
Truus van Breda (penningmeester) Sandra van Orsouw
Arno Delissen Hansi Sluiter
Joost van Doorn Monique van der Vleuten
Karin Duijs


Lid worden?
Het zal u duidelijk zijn dat voor al deze activiteiten mensen nodig zijn. Misschien dat u, als ouder van een Mondriaan leerling, een bijdrage aan het werk van de Ouderraad wilt leveren. Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar kunt u kennis maken met de leden van de Ouderraad. Indien u wilt meedenken en meewerken, kunt u zich aanmelden. Eerst gewoon eens komen kijken en praten, kan natuurlijk ook. U bent altijd van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Mike van den Brink, via e-mail: ouderraad-moc@hethooghuis.nl
Notulen van de ouderraadbijeenkomsten, kunt u opvragen via hetzelfde emailadres.

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden.