Over het Mondriaan

Modern en effectief onderwijs. Daar staat het Mondriaan College voor. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor havo en vmbo-t (instapprogramma havo). Met zo'n 1100 leerlingen zijn we middelgroot.

Klaar voor de 21ste eeuw
Jongeren van nu kunnen zich geen wereld zonder smartphones en computers voorstellen. Maar zijn ze daarmee klaar voor de uitdagingen van de 21e eeuw? Op het Mondriaan denken we van niet. Daarom bieden wij méér dan het traditionele onderwijs. Leerlingen halen bij ons niet alleen de best mogelijke resultaten. Ze leren ook stevig te staan in een wereld met constante veranderingen. Ze leren professioneel te communiceren en relaties op te bouwen. Ze raken vertrouwd met de e-wereld dankzij een sterke basis van kennis en ervaring. In ons strategisch beleidsplan (link volgt) leest u meer over onze visie.

Elke dag beter
Wij denken liever in kansen in plaats van risico's. Bij ons kunnen leerlingen ook overgaan naar het laatste jaar als het minder duidelijk is of ze hun examen gaan halen; kwestie van ambitie. En het goede nieuws: onze slagingspercentages zijn tóch hoog. Hoe dat kan? We bieden onderwijs zoveel mogelijk op maat, werken voortdurend aan de kwaliteit en zetten moderne middelen in.

Goede sfeer
Mensen zeggen al jaren dat de sfeer bij ons op school goed is. Daar doen we ook veel voor. Onze leraren bouwen een goede band op met leerlingen en ouders. We gaan uit van het goede en daardoor kunnen we vragen en problemen gemakkelijker beantwoorden en oplossen.

Vensters voor Verantwoording
Via Vensters voor Verantwoording verzamelt een school cijfermatige informatie over het functioneren van de school. Gemeten wordt hoe een school presteert op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.). Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters helpt inzicht te krijgen in de resultaten van de school en daarover verantwoording af te leggen. 98% Van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 79% stelt zijn gegevens beschikbaar via met name websites (vensters).