Onderwijs

Havo: klaar voor het hbo 
De havo is onze kernopleiding. Kennis opdoen is daar heel belangrijk: je krijgt daar immers je diploma voor! Daarnaast is het ook verstandig ook aandacht te besteden aan een aantal vaardigheden. Speciaal de vaardigheden die bepalend zijn voor je succes op de vervolgopleidingen: Samenwerken, Creatief zijn, Onderzoeken, Ondernemen en Presenteren. Wie hierin goed is getraind heeft een grotere kans soepel door het hbo te lopen en is daarna waarschijnlijk ook in zijn beroep van grote waarde!

mavo – havo brugklas:
Als je je bij ons aanmeldt voor de 2-jarige brugklas mavo/havo, nemen we rustig de tijd om te kijken welk niveau bij jou past. In de 2-jarige brugklas volg je het havo-instapprogramma, dit is een begeleidingsprogramma voor Nederlands, wiskunde, Engels om de overstap naar het havo makkelijker te maken. Het havo-instapprogramma volg tijdens je reguliere lessen Nederlands, Engels, wiskunde. We hebben een flexibele brugperiode, waarin je in je principe niet zult blijven zitten. Je krijgt twee jaar rustig de tijd om je talenten te ontwikkelen. Als al na één jaar duidelijk is dat havo de beste keuze is voor jou, word je bevorderd naar 2 havo. Als je meer tijd nodig hebt, ga je in het tweede jaar verder met mavo/havo. Ook dan volg je het havo-instapprogramma. Aan het eind van je tweede jaar kijken we welk niveau het beste bij je past: havo of mavo. Je kunt hoe dan ook beide opleidingen bij ons op school afmaken.

Mavo XL programma
Op de mavo volg je 7 vakken om met het vmbo-diploma na de 4de een overstap naar havo makkelijk te maken. Mavo4 leerlingen hebben met hun diploma om te beginnen recht op toelating tot het MBO en dat is voor tal van leerlingen een prima keuze. Met de mavoleerlingen die dat willen wordt ook in mavo 4 nogmaals de mogelijkheid verkend op een overstap naar havo 4. Daarvoor is het mavo XL-programma opgezet, waarin met extra ondersteuning eventuele lacunes worden weggenomen die anders in havo 4 lastig zouden kunnen zijn. Zo kunnen deze leerlingen met het vmbo-diploma ook nog de havo gaan doen! Een doorstroomrecht, zoals de wetgever dat in voorbereiding heeft, is wat ons betreft een goed idee. Maar tegelijk is er in vergelijking met het mavo-programma wel wat aanvulling nodig. Hierbij zal het mavo XL-programma in de meeste gevallen prima voorzien. Wanneer het Mavo XL programma met een voldoende wordt afgesloten biedt dit drempelloos toegang tot havo 4 na het behalen van het mbo diploma.

Lees hier wat nieuwe leerlingen kunnen verwachten