Opleidingen

Onderwijs op Het Hooghuis

Het onderwijs is op iedere school van Het Hooghuis opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Reguliere programma: dit zijn de gewone vakken die je nodig hebt om je diploma te halen. Dit programma is voor iedere leerling vrijwel gelijk.
- Loopbaanoriëntatie: hiermee helpen we je een beeld te vormen van wat je in de toekomst wilt gaan doen (studie en/of beroep). We zorgen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie is onderdeel van je reguliere programma.
- Instapprogramma: als het nog niet duidelijk is welk onderwijsniveau het beste bij je past, kom je in een dakpanklas. Dit is een klas tussen twee niveaus in, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Je volgt een instapprogramma dat je helpt het voor jou juiste niveau te bereiken.
- Extra programma: een pakket dat toegespitst is op jouw ontwikkeling en dat recht doet aan jouw talenten. Voorbeelden hiervan zijn Maatwerk, Talententijd, Masterclasses en X-Plore.
- Doorstroomprogramma: om je goed voor te bereiden op een mogelijke doorstroom naar een bovenliggende opleiding.

Hieronder lees je meer over de verschillende onderwijsvormen, inclusief de dakpanklassen. Kijk op de website van elke locatie voor uitgebreidere informatie.

Praktijkonderwijs

IMG 6165
PrO
Praktijkonderwijs leidt toe naar werk. Je leert nieuwe dingen door ze in de praktijk te doen. Natuurlijk krijg je ook reken- en taalles, maar op je eigen niveau. Je leert de vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen werken en leven. De theorielessen worden gekoppeld aan de praktijklessen en stages. Je krijgt extra begeleiding als dat nodig is. Na de 5-jarige opleiding in het praktijkonderwijs ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Als je het wilt en kunt, heb je ook de mogelijkheid om verder te leren op een ROC.

PrO Basis
PrO Basis is de dakpanklas tussen praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Je komt in deze dakpanklas als je nog niet weet welk niveau het beste bij je past. Bij PrO Basis krijg je één of twee jaar extra ondersteuning. Aan het eind van je eerste en eventueel tweede jaar kijken we of je verder kunt gaan met vmbo basis.
De Singel

Vmbo

untitled-8066
Het Hooghuis biedt op verschillende locaties vmbo aan. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) kent verschillende leerwegen en duurt vier jaar. Het is gericht op doorstroming naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of havo. Het vmbo wordt aangeboden op Locatie Stadion, Locatie ZuidWest en Locatie Heesch.

Hieronder zie je een algemene uitleg per leerweg en de daarbij behorende dakpanklassen.

Theoretische leerweg
Je kiest voor de theoretische leerweg als je weinig moeite hebt met studeren. Met de theoretische leerweg bereid je je voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) op het mbo. Je kunt ook doorstromen naar het havo. We hebben een dakpanklas vmbo-t/havo, voor als je nog twijfelt over het niveau.

Gemengde leerweg
De gemengde leerweg lijkt op de theoretische leerweg, alleen volg je bij de gemengde leerweg ook altijd een praktijkvak en soms een theorievak minder. De gemengde leerweg wordt op sommige Hooghuislocaties aangeboden binnen de theoretische leerweg, dus met een extra praktijkvak. We spreken dan over vmbo-g/t.

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte leerweg, maar het niveau is iets hoger dan dat van de basisberoepsgerichte leerweg. Ook bieden we een dakpanklas vmbo-t/k aan, voor als nog niet duidelijk is welke leerweg het beste bij je past.

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen op het mbo (niveau 2). Deze leerweg kies je als je heel praktisch ingesteld bent. Je volgt dan een leer-werktraject (leren en werken) en brengt veel tijd door buiten school bij een leerbedrijf. Ook bieden we een dakpanklas vmbo basis/kader aan.

Met de volgende adviezen kun je geplaatst worden in de dakpanklas vmbo-t/havo:
- vmbo-t met aanvullend advies vmbo-t/havo
- havo met aanvullend advies vmbo-t/havo

Je vindt de dakpanklas vmbo-t/havo op Locatie Mondriaan College.
Locaties Het Hooghuis

Havo

 MG 9705
Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar. Het is een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs), zoals bijvoorbeeld de hotelschool, de Avans Hogeschool in Den Bosch of de HAN in Arnhem of Nijmegen. Ook kun je met het havo-diploma doorstromen naar het vwo. Havo wordt aangeboden op de locaties Titus Brandsmalyceum en Mondriaan College.

Met de volgende adviezen kun je geplaatst worden in de dakpanklas havo/vwo:
- havo met aanvullend advies havo/vwo
- vwo met aanvullend advies havo/vwo
Je vindt deze dakpanklas op Locatie TBL. Mocht gaandeweg blijken dat havo het juiste niveau is voor jou, dan kun je op Locatie TBL blijven en daar je havo-diploma halen.
Locaties Het Hooghuis

Vwo

_DSC2117.jpg
Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar. Het leidt op voor een vervolgstudie aan de universiteit. Met een vwo-diploma kun je ook naar het hbo. Bij het vwo heb je atheneum en gymnasium. Op het gymnasium krijg je ook les in de klassieke talen Latijn en Grieks. Je leert bij de klassieke talen op een gestructureerde manier met teksten omgaan. Dit helpt je om ingewikkelde teksten beter te begrijpen. Je leert over de oude Grieken en Romeinen, die aan de basis stonden van onze cultuur. Vwo wordt aangeboden op Locatie TBL.

Met de volgende adviezen kun je geplaatst worden in de dakpanklas havo/vwo op Locatie TBL:
- havo met aanvullend advies havo/vwo
- vwo met aanvullend advies havo/vwo
Locatie TBL