Havo

Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar. Het is een voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs), zoals bijvoorbeeld de hotelschool, de Avans Hogeschool in Den Bosch of de HAN in Arnhem of Nijmegen. Ook kun je met het havo-diploma doorstromen naar het vwo. Havo wordt aangeboden op Locatie Mondriaan College en op Locatie Titus Brandsmalyceum.

Met de volgende adviezen kun je geplaatst worden in de dakpanklas havo/vwo:
- havo met aanvullend advies havo/vwo
- vwo met aanvullend advies havo/vwo
Je vindt deze dakpanklas op Locatie TBL. Mocht gaandeweg blijken dat havo het juiste niveau is voor jou, dan kun je op Locatie TBL blijven en daar je havo-diploma halen.