Onderwijs op Het Hooghuis

Het onderwijs is op iedere school van Het Hooghuis opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Reguliere programma: dit zijn de gewone vakken die je nodig hebt om je diploma te halen. Dit programma is voor iedere leerling vrijwel gelijk.
- Loopbaanoriëntatie: hiermee helpen we je een beeld te vormen van wat je in de toekomst wilt gaan doen (studie en/of beroep). We zorgen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie is onderdeel van je reguliere programma.
- Instapprogramma: als het nog niet duidelijk is welk onderwijsniveau het beste bij je past, kom je in een dakpanklas. Dit is een klas tussen twee niveaus in, bijvoorbeeld vmbo-t/havo. Je volgt een instapprogramma dat je helpt het voor jou juiste niveau te bereiken.
- Extra programma: een pakket dat toegespitst is op jouw ontwikkeling en dat recht doet aan jouw talenten. Voorbeelden hiervan zijn Maatwerk, Talententijd, Masterclasses en X-Plore.
- Doorstroomprogramma: om je goed voor te bereiden op een mogelijke doorstroom naar een bovenliggende opleiding.

Bekijk het precieze onderwijsaanbod van al onze locaties in dit filmpje. Hierin vertellen twee leerlingen je alles over de verschillende locaties van Het Hooghuis en hoe je bij Het Hooghuis je eigen toekomst in kunt kleuren.

Rechts in het 'onderwerpen menu' lees je meer over de verschillende onderwijsvormen, inclusief de dakpanklassen. Klik op één van de onderwijsvormen.

Tip: kijk op de website van elke locatie voor uitgebreidere informatie.