Vmbo

Het Hooghuis biedt op verschillende locaties vmbo aan. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) kent verschillende leerwegen en duurt vier jaar. Het is gericht op doorstroming naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of havo. Het vmbo wordt aangeboden op Locatie Stadion, Locatie ZuidWest en Locatie Heesch

Check hier de vmbo game! 

Hieronder zie je een algemene uitleg per leerweg en de daarbij behorende dakpanklassen.

Theoretische leerweg
Je kiest voor de theoretische leerweg als je weinig moeite hebt met studeren. Met de theoretische leerweg bereid je je voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) op het mbo. Je kunt ook doorstromen naar het havo. We hebben een dakpanklas vmbo-t/havo, voor als je nog twijfelt over het niveau. 

Gemengde leerweg
De gemengde leerweg lijkt op de theoretische leerweg, alleen volg je bij de gemengde leerweg ook altijd een praktijkvak en soms een theorievak minder. De gemengde leerweg wordt op sommige Hooghuislocaties aangeboden binnen de theoretische leerweg, dus met een extra praktijkvak. We spreken dan over vmbo-g/t.

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte leerweg, maar het niveau is iets hoger dan dat van de basisberoepsgerichte leerweg. Ook bieden we een dakpanklas vmbo-t/k aan, voor als nog niet duidelijk is welke leerweg het beste bij je past.

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen op het mbo (niveau 2). Deze leerweg kies je als je heel praktisch ingesteld bent. Je volgt dan een leer-werktraject (leren en werken) en brengt veel tijd door buiten school bij een leerbedrijf. Ook bieden we een dakpanklas vmbo basis/kader aan. 

 

Met de volgende adviezen kun je geplaatst worden in de dakpanklas vmbo-t/havo:
- vmbo-t met aanvullend advies vmbo-t/havo
- havo met aanvullend advies vmbo-t/havo

Je vindt de dakpanklas vmbo-t/havo op Locatie Mondriaan College.