Centrale dienst en centrale directie

Centrale dienst
De Centrale dienst van Het Hooghuis ondersteunt alle Hooghuislocaties en is gevestigd in een apart kantoor aan de Nelson Mandelaboulevard in Oss. De centrale dienst bestaat uit verschillende afdelingen: ICT, personeel & organisatie, communicatie & PR, en planning & control. De centrale directie van Het Hooghuis en het secretariaat zitten ook in dit gebouw.

Centrale directie
De centrale directie staat, zoals de naam al zegt, boven de locaties van Het Hooghuis. Tanja Peters en Jeroen Donders vormen samen de centrale directie. Tanja Peters is eindverantwoordelijk en zij houdt zich bezig met externe vertegenwoordiging/communicatie, strategisch beleid, onderwijs (inclusief zorg, onderwijsaspecten ICT), kwaliteitszorg, personeelszorg en –ontwikkeling en identiteit. Jeroen Donders is verantwoordelijk voor ICT: beheer en bestuur, personeel: formatie en planning, huisvesting en facilitaire zaken, administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) en voor de financiën van Het Hooghuis.

Secretariaat
Het secretariaat aan de Nelson Mandelaboulevard ondersteunt de centrale dienst. Dit secretariaat is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer en mailadres. Elke school van Het Hooghuis heeft ook een eigen secretariaat, met een eigen telefoonnummer en mailadres. Deze vind je op deze website bij de betreffende locaties.  

De centrale directie en de centrale dienst zijn bereikbaar op ma-di-wo-do van 08.00 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. De centrale dienst van Het Hooghuis is telefonisch bereikbaar via 0412-224100. Verdere contactgegevens vind je hier.

De verschillende afdelingen van de centrale dienst:

ICT 
Het beheer van de ICT-voorzieningen binnen Het Hooghuis is verdeeld over drie afdelingen:
- werkplekondersteuning
De werkplekondersteuners ondersteunen leerlingen en medewerkers op de locaties bij het gebruik van de verschillende digitale middelen. Daarnaast onderhouden zij de digitale werkplekken.
- infrabeheer
Deze afdeling houdt zich bezig met het onderhoud en de uitbreiding van het (draadloze) netwerk, met telefonie, de servers en de desktopsoftware.
- informatiebeheer
Informatiebeheer richt zich op het creëren van eenheid in werken met de digitale middelen op de verschillende locaties van Het Hooghuis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan administratieve en onderwijstoepassingen. Ze brengen de gebruikers van de verschillende locaties met elkaar in contact en versterken zo de samenwerking. Op deze manier wordt er meer rendement uit de ICT-toepassingen gehaald.

Personeel & organisatie
De afdeling P&O houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met het personeel en de organisatie van Het Hooghuis. De afdeling P&O bestaat uit drie samenwerkende teams, te weten:
- bureau personeelszaken
- coaching
- verzuimbegeleiding

Communicatie & PR
Het bureau communicatie & PR verzorgt de communicatie en voorlichting voor Het Hooghuis. Het is een centraal aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, scholen, de gemeente en instellingen, bedrijven en de pers en andere media.

Het bureau adviseert de centrale directie over het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Communicatie & PR zorgt voor heldere informatie over de verschillende scholen van Het Hooghuis, bijvoorbeeld door middel van folders, brochures, de website en persberichten. Zo weet men niet alleen op de scholen zelf, maar ook daarbuiten waar de scholen van Het Hooghuis voor staan en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor van Amstel: f.vanamstel@hethooghuis.nl

Planning & control
De afdeling planning & control heeft een controlerende en adviserende rol op het gebied van financiën, personeel/formatie en facilitaire zaken, zowel richting de locaties als richting de centrale directie. De afdeling werkt nauw samen met het bestuursbureau in Hengelo bij het opstellen van de begroting, de jaarrekening en tussentijdse rapportages. Met ingang van 2014 is planning & control een samenwerking aangegaan met SAAM scholen, een scholengemeenschap voor basisonderwijs.