Ontstaansgeschiedenis en missie

Ontstaansgeschiedenis
Sinds 1 augustus 2000 staat Het Hooghuis bekend als eerste en enige brede school gemeenschap in Oss en omstreken. De school kent echter al een traditie in voortgezet onderwijs sinds 1907. Ook de naam van Het Hooghuis is historisch bepaald. In 1407 werd de bouw voltooid van de Graafse Poort, het latere Hooghuis. Dat gebouw kende vele functies, bijna allemaal sociaal van karakter. Ook de symboliek van het voormalige Hooghuis spreekt ons aan: iedereen kan er binnen en eenmaal binnen is men veilig. Samen staan zij voor kwaliteit, veiligheid en gezamenlijkheid. Sinds 2000 worden alle vormen van onderwijs op Het Hooghuis aangeboden, te weten: praktijkonderwijs, alle leerwegen van het vmbo in alle sectoren met schoolbrede leerwegondersteuning. En ook havo, atheneum en gymnasium. Daarmee is Het Hooghuis een unieke school in Oss e.o. geworden. Het Hooghuis omvat een vestiging voor centrale directie en centrale dienst en een negental gebouwen waar onderwijs gegeven wordt. Ook iedere locatie heeft haar eigen geschiedenis. Deze historie is bij elke locatie op deze website terug te vinden.

Het Hooghuis: voor de mens, elke mens, heel de mens en alle mensen
Het Hooghuis als onderdeel van Stichting Carmelcollege vindt zijn waardeoriëntatie in het gedachtegoed van de Karmelieten. Het onderwijs- en vormingsaanbod van de stichting ten behoeve van een pluriforme wereld van geloof en cultuur heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld. Centraal staat de zorg voor de mens, voor elke mens, voor heel de mens en voor alle mensen. In deze visie ligt de maatschappelijke opdracht besloten dat de school zijn verantwoordelijkheid breed ziet, met name in de begeleiding van hun leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving.

Missie
Het Hooghuis verzorgt eigentijds, innovatief onderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling en medewerker. Er is ruimte en aandacht voor ieders talent.

Bekijk hieronder de video.