Stichting Carmelcollege

Het Hooghuis maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel verbindt VO-scholen en is het bevoegd gezag van 14 instellingen voor voortgezet onderwijs. De scholen van Stichting Carmelcollege tellen ruim 50 locaties verspreid over heel Nederland. De scholen beschikken over een grote mate van autonomie, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs.

De Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. Deze zorg biedt ruimte voor en nodigt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid van onderwijsdeelnemers, -medewerkers en -bestuursleden. Zo draagt de zorg voor de mens bij aan de grondslag van de Stichting Carmelcollege, aan humanisering en ontwikkeling van individu en school.