Groep 7-8

Hier vind je informatie die belangrijk is voor (ouders van) leerlingen die in groep 7 of 8 zitten. Klik in de rechterkolom op een onderwerp waar je meer over wilt weten. Meer informatie over o.a. ons onderwijsaanbod is hier te vinden. Bekijk daarnaast uitgebreide informatie over de 8 profielen die we in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) hier

Een opsomming van ons onderwijsaanbod:

Brugklas(sen):
o   vmbo basisberoepsgerichte leerweg (gebouw Zuid en West)
o   vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (gebouw Zuid en West)
o   vmbo basis- en kader sportklas (gebouw Zuid)
o   vmbo dakpanklas PrOBasis (Assistentenleerweg & Praktijkonderwijs samen, locatie De Singel)
o    vmbo dakpanklas basis - kaderberoepsgerichte leerweg (B/K klas, gebouw Zuid)
o   vmbo dakpanklas theoretische - /kaderberoepsgerichte leerweg (T/K klas, gebouw Zuid in samenwerking met locatie Stadion)

Bovenbouw leerjaar 3 en 4 gebouw Zuid:

Sector Techniek:
Bouwen, Wonen en Interieur (voorheen: Bouwtechniek en Wonen en Interieur)
Mobiliteit en Transport (voorheen: Voertuigentechniek)
Produceren, Installeren en Energie (voorheen: Metaal-, Installatie- en Elektrotechniek)

Sector Zorg & Welzijn:
Zorg en Welzijn

Sector Economie:
Dienstverlening en Producten (voorheen: SDV, Theater en Vorm en Ambacht)
Economie en Ondernemen (voorheen: Handel en Administratie / Handel en Verkoop)
Horeca, Bakkerij en Recreatie (voorheen: Horeca, Toerisme en Voeding)

Sector Groen:
Groen