Aanmelden voor het voortgezet onderwijs in de regio Oss

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor het Voortgezet Onderwijs, kan dat heel eenvoudig op deze site.

Digitaal aanmelden voor klas 1 (brugklas) 2021-2022 – Vanaf 22 februari 2021

Zit uw zoon/dochter in groep 8 van de basisschool en wilt u hem of haar aanmelden voor het voortgezet onderwijs in Oss, dan kan dat vanaf 22 februari 2021 tot en met 4 maart 2021 op deze site.

Vanwege de lockdown hebben de basisscholen 2 weken langer de tijd gekregen om het schooladvies uit te brengen. Alleen in uitzonderlijke situaties zullen de basisscholen hiervan gebruik maken. Indien uw zoon/dochter na 1 maart het schooladvies ontvangt kunt u alsnog (digitaal) aanmelden tot 16 maart 2021. Wij verzoeken u dan om telefonisch contact op te nemen met de betreffende school.

Indien u door omstandigheden niet digitaal kunt aanmelden, kunt u contact opnemen met de desbetreffende school en bent u met uw zoon/dochter van harte welkom op school. Daar wordt u geholpen met het voltooien van het aanmeldingsproces. De deuren zijn open op:

  • Woensdag 3 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur
  • Donderdag 4 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur

Let op: we gaan er, vanwege de huidige coronamaatregelen, vanuit dat u zich digitaal aanmeldt. Bovengenoemde opties voor hulp met het aanmelden op de scholen zijn uitzonderingen.

Contactgegevens scholen Het Hooghuis.

Aanmelden stappenplan

Vanaf 22 februari 2021 kunt u via deze site uw zoon/dochter digitaal aanmelden op een voortgezet onderwijsschool in Oss of Heesch. U wordt stap voor stap meegenomen hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

  • Voor het aanmelden heeft u een aantal documenten nodig, zoals een geldig identiteitsbewijs van uw kind en formulieren van de basisschool. Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft.
  • Indien u twee kinderen aanmeldt, dan heeft u voor elk kind een apart e-mailadres nodig. U kunt dus niet twee kinderen aanmelden met één e-mailadres.
  • U krijgt de vraag om een wachtwoord te kiezen en in te vullen. U wordt dan geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om tijdens het invullen te stoppen en later verder te gaan. De gegevens worden steeds tussentijds opgeslagen zodra u op de knop “Volgende” heeft geklikt. Wijzigingen blijven mogelijk tot u de aanmelding definitief heeft ingeleverd.

Succes met het digitaal aanmelden van uw zoon/dochter!

Van de basisschool heeft u een aantal formulieren ontvangen:

  • Advies en aanvullende kenmerken (AAK)
  • Toelichting op advies en aanvullende kenmerken (TAAK)

Op deze formulieren van de basisschool staat informatie over uw zoon/dochter die we nodig hebben voor de overdracht naar de middelbare school. Zo kunnen wij uw zoon/dochter goed begeleiden bij de overstap.

Wij verzoeken u deze formulieren tijdens het aanmeldproces te uploaden als bijlagen. Daarnaast is het mogelijk om eventuele onderzoeksrapporten of andere relevante gegevens te uploaden.

Wanneer u zo meteen de digitale aanmelding heeft voltooid, ontvangt u van ons een digitale e-mailbevestiging. Normaal gesproken ontvangen wij u op onze aanmelddagen graag op onze school en zet u als ouder/verzorger een handtekening. Helaas is dat momenteel niet mogelijk. In plaats van een handtekening, geldt het invullen van dit formulier en het digitaal inleveren als een definitief akkoord. Op een later tijdstip ontvangen we graag een definitieve handtekening, de school informeert u nog daarover.

Na uw aanmelding zal de school met u contact opnemen.

Aanmelden voor klas 2 en hoger

Bent u net verhuisd naar de regio of wilt u graag wisselen van school? Neem contact op met de betreffende school. De school verbindt u door met de betreffende teamleider of zorgcoördinator en deze maakt vervolgafspraken met u als ouder of verzorger.

Contactgegevens Locaties Het Hooghuis

Aanmelden voor de Internationale Schakelklas (ISK)

Komt u vanuit het buitenland en wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor de Internationale Schakelklas? Stuur een mail naar isk@hethooghuis.nl. Zij zullen u informeren over de verdere procedure.

Have you recently moved to the Netherlands and would like to register your child(ren) for the international switch class (ISK)? You may send an email to isk@hethooghuis.nl, where you’ll be informed about the further procedures. For more information about the Internationale Schakelklas please visit our website.

Aanmelden voor PrO en PrO Basis

Wanneer uw zoon/dochter het advies PrO of PrO Basis heeft gekregen, kunt u hem/haar het hele jaar aanmelden op De Singel in Oss. Dit doet u door een mail te sturen naar infosingel@hethooghuis.nl t.a.v. Maartje Vugts. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de verdere procedure.

Hulp nodig?

Lees de Handleiding of bel bij technische problemen onze helpdesk: 0412-224122