Extra ondersteuning

Op Het Hooghuis hebben we aandacht voor al onze leerlingen. We willen graag dat het goed met hen gaat op school en dat zij zich op hun manier kunnen ontplooien. Leerlingen die dat nodig hebben, bieden we daarom extra ondersteuning.