Medezeggenschap

Wij vinden het heel belangrijk om goed te luisteren naar wat ouders én medewerkers vinden van het beleid van onze scholen. Ook wij zijn nooit te jong om te leren. Daarom kun je op iedere school terecht bij de Deelmedezeggenschapsraad. Voor heel Het Hooghuis is er ook een Centrale Medezeggenschapsraad.