Wat is de Gezonde School?

Op alle scholen werkt Het Hooghuis structureel aan gezondheid volgens de landelijke richtlijnen van de Gezonde School. We willen onze leerlingen al op jonge leeftijd bewust maken van een gezonde leefstijl. De Gezonde School heeft een aantal gezondheidsthema’s uitgewerkt, zoals ‘voeding’, ‘bewegen en sport’ en ‘roken en alcohol- en drugspreventie’. Scholen kiezen zelf de thema’s waaraan zij bewust gaan werken met de leerlingen. Voor elk thema kan er een vignet ‘Gezonde School’ aangevraagd worden. Om dit vignet te behalen, moet worden voldaan aan een aantal basisvoorwaarden en wettelijke eisen en aan de criteria voor ten minste één van de thema’s. Alle scholen van Het Hooghuis hebben in oktober 2015 en 2018 het vignet ‘Gezonde School’ themacertificaat Voeding behaald en ZuidWest, Stadion en De Singel hebben in 2018 Themacertificaat Sport en Bewegen gekregen!