Locatie Heesch

Welkom op Locatie Heesch! – We halen alles uit onze leerlingen wat erin zit

Geachte ouders en leerlingen van het Hooghuis Heesch,

Na 27 jaren heb ik op 22 juli 2016 het schoolleidersstokje van onze mooie school overgegeven aan de nieuwe directeur Twan v.d. Broek. Meer dan 25 jaar heb ik de school met enthousiasme mogen dienen. Onze school heeft naam gemaakt als kleinschalige veilige kwaliteitsschool met goede doorstroomcijfers en examenresultaten. Jarenlang is er gewerkt aan het verkrijgen van een modern schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst. Met het eigentijds leren concept worden onze leerlingen stapje voor stapje voorbereid op het middelbaar beroeps onderwijs. De mavo klassen en de schakelklassen voorzien in een groeiende behoefte. Onze school wordt bevolkt door leerlingen uit de hele regio. Al met al is er veel om dankbaar voor te zijn. Ik zal onze school missen, de fijne leerlingen, de goede onderlinge sfeer tussen leerlinge onderling maar ook tussen leerlingen en docenten. Ik bewaar de mooiste herinneringen aan al die vele duizenden leerlingen die met keihard werken hun diploma theoretische of gemengde leerweg hebben gehaald. Het percentage geslaagden in 2016, 98%, is de kroon op ons werk.

Met grote dankbaarheid kijken we terug op het betekenisvolle afscheid op 14 juli j.l. Een warm afscheid van velen viel mij ten deel. Alle leerlingen van de school hebben mij onder leiding van Bart Otjens samen met de leerkrachten en de ouders een indrukwekkend afscheid bezorgd. Graag wil ik hierbij allen hartelijk bedanken die de moeite hebben genomen om mij dit te schenken. Een speciaal woord van dank voor onze Leerlingenraad, Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Op zoveel betrokkenheid en waardering had ik niet durven hopen maar doet mij wel heel erg goed.

Tenslotte, in de persoon van Twan v.d. Broek zal Hooghuis Heesch verder gaan in de ingeslagen weg van kindgericht kleinschalig onderwijs en zo uit onze leerlingen halen wat erin zit. Ik wens hem, ons team en vooral alle leerlingen met hun ouders alle succes toe op onze prachtige school. Het ga jullie goed!

Met vriendelijke groet,

Francis Elkerbout

untitled-8191
Wil jij
meer weten
over onze
school?

Ben je leerling?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor leerlingen
IMG 6238
Wilt u meer weten
over de gang
van zaken?

Bent u ouder?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor ouders

Heesch: nieuws voor leerlingen en ouders