Locatie Heesch

Welkom op Locatie Heesch! – We halen alles uit onze leerlingen wat erin zit

NIEUWS!

Vanaf dit schooljaar zijn we formatieve toetsen een bewuster onderdeel uit laten maken van ons onderwijs. Het doel daarvan is dat de leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces, maar ook dat de leerling weet wat hij of zij moet doen, om zichzelf te verbeteren. Formatieve toetsen zijn er in heel veel soorten en maten. Een docent kan het bijvoorbeeld gebruiken tijdens de start van de les om zicht te krijgen wat leerlingen al van een onderwerp weten of een docent kan het gebruiken om feedback te geven aan leerlingen zodat zij weten wat ze al beheersen. De verantwoordelijkheid die leerlingen daarin krijgen zorgt ervoor dat zij meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Op deze manier proberen we recht te doen aan de verschillen tussen onze leerlingen en zo bieden we ook de ruimte aan zowel de leerlingen als docenten om eruit te halen wat erin zit!

___________________________________________________________________


Het Hooghuis Heesch is een school voor vmbo (theoretische en gemengde leerweg) en mavo. We streven naar kwalitatief goed onderwijs en uitstekende resultaten. Een school waar door iedereen (leerlingen, ouders en personeel) “eruit gehaald wordt, wat erin zit”. Ook een school, waarin de leerling gekend is, waar je je veilig kunt voelen, waar werk gemaakt wordt van maatwerk. Maatwerk in de breedste zin van het woord. Er wordt op onze locatie niet alleen gewerkt en geleerd om na 4 jaar de school te verlaten met een fantastisch diploma, maar wij geven onze leerlingen dan ook een goed gevulde “rugzak” mee. In die rugzak nemen zij onder andere hun persoonlijke groei, hun sociale en culturele vaardigheden, hun creativiteit, hun kritisch denken en andere 21e eeuwse vaardigheden mee, waardoor zij nog beter voorbereid zijn op het zelf regie kunnen voeren op hun toekomst.

De meeste leerlingen krijgen echter in grote groepen in reguliere stamlokalen (grote klassen) les van vakdocenten en zij krijgen, indien nodig, extra begeleiding bij die onderdelen, waar zij moeite mee hebben. Wij hebben veel aandacht voor de individuele leerlingen. De behaalde resultaten kunt u monitoren in het digitale programma SomToday.

Bij ons volgen alle leerlingen een zevende vak, maar een achtste of negende vak is ook mogelijk. We richten extra lestijd in voor taal, rekenen en loopbaan oriëntatie. In de eerste klas bieden we X-plore klassen aan. Kinderen die speciale aandacht nodig hebben, krijgen in onze schakelklas extra begeleiding, zodat ze later succesvol kunnen instromen in de gewone derde klas.

Onze leerlingen gedijen hier op school in een positieve leeromgeving vol kansen en mogelijkheden, die we met elkaar maken.

We ontmoeten u graag op onze school! Bekijk hier alvast onze video.


Namens ons team,

Twan van den Broek,
Locatie directeur
Het Hooghuis Heesch

untitled-8191
Wil jij
meer weten
over onze
school?

Ben je leerling?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor leerlingen
IMG 6238
Wilt u meer weten
over de gang
van zaken?

Bent u ouder?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor ouders

Heesch: nieuws voor leerlingen en ouders