Locatie Heesch

Welkom op de website van Het Hooghuis Heesch. De school met een positieve leeromgeving vol kansen en mogelijkheden.  

Wij zijn een school voor vmbo (theoretische en gemengde leerweg) en mavo, waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Een school waar leerlingen zich  gekend en veilig voelen. Bij ons wordt werk gemaakt van maatwerk. Maatwerk in de breedste zin van het woord.

Zo worden de meeste lessen gegeven in stamgroepen. In een groot lokaal krijgen leerlingen les van twee docenten. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden voor extra begeleiding, als dat nodig blijkt. Er is veel aandacht voor individuele leerlingen.

Leerlingen die behoefte hebben aan meer kleinschaligheid en nabijheid van de docent, kunnen terecht in onze plusgroep. In deze klas krijg je dezelfde lessen als alle anderen. Maar doordat je met minder leerlingen in de klas zit, is er meer overzicht voor leerlingen die dat nodig hebben.

In de eerste klas bieden we X-plore en loopbaan oriëntatie aan, op deze manier onderzoeken leerlingen waar talenten en interesses liggen. In de bovenbouw kun je de richting kiezen die bij je past. Meer praktijk als je dat leuk vindt, maar het volgen van een zevende, achtste of negende theorievak kan ook.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen en houden op hun leerproces. Daarom maken leerlingen niet alleen toetsen waar ze een punt voor halen, maar worden er ook formatieve toetsen gemaakt. Deze toetsen geven inzicht in wat leerlingen al weten en kunnen om zo nog gerichter aan de slag te gaan.

Maatwerk wordt ook geboden in onze trajectvoorziening. Leerlingen die extra begeleiding buiten de klas nodig hebben, kunnen terecht in onze trajectvoorziening. Daar wordt een passende begeleiding gegeven om ervoor te zorgen dat het goed met je blijft gaan.

Op Hooghuis Heesch wordt niet alleen gewerkt en geleerd om na 4 jaar de school met een fantastisch diploma te verlaten. We werken aan hun persoonlijke groei, sociale en culturele vaardigheden, hun creativiteit, hun kritisch denken en 21e -eeuwse vaardigheden, zodat zij voorbereid zijn op hun toekomst.

Kortom een school vol kansen en mogelijkheden.

We ontmoeten u graag op onze school! Bekijk hier alvast onze video.


Namens ons team,

Twan van den Broek,
Locatie directeur
Het Hooghuis Heesch

untitled-8191
Wil jij
meer weten
over onze
school?

Ben je leerling?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor leerlingen
IMG 6238
Wilt u meer weten
over de gang
van zaken?

Bent u ouder?

Klik hieronder om meer informatie te krijgen Bekijk alle informatie voor ouders

Heesch: nieuws voor leerlingen en ouders