De belangrijkste doelen van het onderwijspact

 

 

Later kiezen en langer blijven leren

Dinsdag 21 januari is het onderwijspact gepresenteerd. Hierin geven onderwijsorganisaties – vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, kinderopvangorganisaties en onderwijsbesturen – aan hoe zij het onderwijs van Nederland het liefste zien. Een pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem dus.

Veel van de doelen in het onderwijspact komen overeen met de visie én de dagelijkse praktijk van Het Hooghuis. Als scholengroep hebben we alle typen onderwijs in huis: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Binnen Het Hooghuis is er dus altijd een passende plek voor elke leerling. Daar zorgen we actief voor door de levens van onze leerlingen te kleuren vanuit verschillende doelen die in het onderwijspact zijn gepresenteerd:

Doel: stimuleren met differentiatie en maatwerk
Alle leerlingen worden door meer differentiatie en maatwerk beter uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op Het Hooghuis zetten we daar vanaf de eerste schooldag op in met ons onderwijsconcept ‘jij kiest’. Zo is er een flexibele brugperiode waarin leerlingen het moment van studiekeuze zelf bepalen, hun eigen vakken kiezen en we natuurlijk alle profielen van het vmbo aanbieden.

Doel: doorlopende leerlijnen
Dit gaat over het realiseren van doorlopende leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het Hooghuis heeft lesstof op voortgezet-onderwijs-niveau opgezet en beschikbaar gemaakt voor de SAAM-basisscholen in Oss en omgeving. Sommige leerlingen zijn namelijk al eerder dan groep 8 toe aan de volgende stap. Later in de schoolloopbaan kan zich dit nogmaals voordoen: overstap vmbo-t naar havo, en havo naar vwo. Voor hen hebben we speciale programma’s ontwikkeld om de overstap nog beter aan te laten sluiten.

Doel: doorstroom vervolgopleiding
De leerling wordt gestimuleerd, afhankelijk van capaciteiten en interesses, om voor een passend vervolg te kiezen. Dit wordt in het onderwijspact de ‘kwalificerende fase’ genoemd. Ook voor dit doel helpt de flexibele brugperiode bij de overstap. Op alle scholen van Het Hooghuis bepaalt de leerling zelf hoelang de brugperiode duurt. Dat kan één, twee of zelfs drie jaar zijn. Sommige leerlingen weten al snel welk niveau bij hen past. Anderen hebben daar meer tijd voor nodig.

Doel: begeleiding in het maken van keuzes
Alle leerlingen en studenten kunnen rekenen op intensieve en hoogwaardige begeleiding bij het maken van keuzes. Hiermee wordt onnodig wisselen en uitvallen voorkomen en bereiden we leerlingen beter voor op de keuzes die ze moeten maken in hun onderwijsloopbaan. Leerlingen kiezen zelf een aantal vakken die ze leuk vinden om te volgen, naast de andere vakken. Natuurlijk biedt Het Hooghuis ook een breed aanbod vmbo-profielen. Gecombineerd met een eigen loopbaanoriëntatie-methodiek, helpen we leerlingen de goede vervolgopleiding te kiezen.

Doel: meer regie
Leerlingen en studenten krijgen meer regie over hun eigen onderwijsprogramma. De mogelijkheden van digitalisering worden daarbij beter benut in het onderwijs. Op Het Hooghuis hebben we enkele jaren geleden al BYOD ingevoerd: Bring Your Own Device. Hiermee kunnen we – afgestemd op de leerstijl van een leerling – kiezen of het lesboek, het device of een combinatie wordt toegepast. Digitaal lesmateriaal heeft natuurlijk als voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren, zich kunnen verdiepen in de stof of bijvoorbeeld op een hoger niveau de les te volgen.

In de praktijk
Wat onze leerlingen hier in de dagelijkse praktijk van merken? Brechtje Ostendorf, leerling 3 havo van het Mondriaan College, vertelt erover: “Voor ik naar 3 havo ging, heb ik twee jaar in een dakpanklas gezeten. In de eerste begon ik met vmbo-t/havo. In de tweede klas werd dat mavo/havo. Pas bij de overstap naar de derde klas was ik eraan toe om helemaal voor havo te gaan. Ik kan iedereen aanraden de tijd te nemen om te ontdekken welk niveau bij je past. Als je hard leert en steeds onvoldoendes haalt, dan past het niveau niet bij je. Als het allemaal te gemakkelijk gaat, dan kun je meer. Daar kom je vanzelf achter als je steeds je best blijft doen.”

Het Hooghuis is blij om te merken dat er al volop wordt meegewerkt aan de toekomst van het onderwijs. Op naar nog veel kleurrijke doorgroeimogelijkheden, voor onze leerlingen, voor ons onderwijsvak en voor ons. Want ook al kleurt Het Hooghuis je leven, de leerling houdt de kwasten vast.