Leerling Nikky trots op Paarse Vrijdag!

Vandaag is het Paarse Vrijdag. Nikky zit in de leerlingenraad van het Mondriaan College en draagt graag haar steentje bij aan de organisatie van deze belangrijke en bijzondere dag. Ze vertelt hieronder wat haar betrokkenheid bij de leerlingenraad haar al heeft gebracht.

Hoe kwam je bij de leerlingenraad terecht?
Ik vind het leuk om dingen te plannen en te regelen. Bij de leerlingenraad komt dat goed van pas. In de eerste was ik als klassenvertegenwoordiger al betrokken bij de leerlingenraad. Toen ik in de tweede klas zat, vroegen ze me om bij de raad te komen. Dat heb ik gedaan.

Wat doen jullie dan precies?
De leerlingenraad komt elke week bij elkaar tijdens een Mondriaanuur. We denken actief mee over alles wat met school te maken heeft, bijvoorbeeld de lestijden, het schoolplein, de Mondriaanuren en de schoolfeesten. We kunnen aangeven wat we goed vinden en wat we graag anders zouden zien. Daar wordt ook echt naar geluisterd.

Op welke activiteit van de leerlingenraad ben je het meest trots?
Op Paarse Vrijdag. Dit schooljaar regelde ik de activiteiten op het Mondriaan hiervoor. Ik heb bijvoorbeeld de school versierd en presentaties gegeven. Het thema van Paarse Vrijdag vind ik heel belangrijk voor een school: dat je kunt zijn wie je bent, ongeacht je seksuele voorkeur of geslacht. Ik ben er trots op dat ik hier vanuit de leerlingenraad aandacht voor kon vragen.

Draagt de leerlingenraad ook bij aan jouw eigen ontwikkeling?
Ja, ik durfde eerst nooit voor groepen te praten, nu wel. Bij de leerlingenraad leer je een idee presenteren of een plan vertellen. Als ik nu een presentatie geef, ben ik niet eens meer zenuwachtig. Wat me ook heeft geholpen, zijn de voorleeswedstrijden waar ik via school aan meedeed. Ik kreeg veel steun van mijn docent Nederlands, meneer De Louw.

Weet je al wat je in de toekomst wilt gaan doen?
Misschien iets met psychologie of fysiotherapie. Ik wil graag mensen inspireren en helpen.