Samen op zoek naar wat je nodig hebt om verder te komen

Op de scholen van Het Hooghuis is er ruimte voor extra ondersteuning als leerlingen dat nodig hebben. Henriëtte van Bergen is mentor van de koersklassen op het Mondriaan College. Ze heeft deze vorm van extra ondersteuning daar ook mee opgezet. Ze komt van Den Bongerd, waar ze jarenlang leerlingen heeft begeleid. In dit interview vertelt ze hoe belangrijk deze extra aandacht en ondersteuning voor leerlingen kan zijn.

Intensiever contact
Vorig schooljaar startte het Mondriaan College met een koersklas in leerjaar 1. Deze eerste klas groeide door naar de tweede en dit schooljaar kwam er weer een nieuwe eerste klas bij. Henriëtte is mentor van beide klassen. Hiervoor werkte ze op Den Bongerd en daarvoor in het speciaal basisonderwijs. Henriëtte: ‘Ik vind dit werk heel erg leuk om te doen. De contacten met leerlingen en ouders zijn intensiever. Het gaat bij de begeleiding niet alleen om het leren, maar om het welzijn van een jongere. Ik maak leerlingen mee in een kwetsbare periode van hun leven. Als ik dan later hoor dat het goed gaat met iemand die ik heb begeleid, dan geeft dat veel voldoening. Ik ben blij dat ik vanuit dit werk iets wezenlijks kan bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren.’

Combinatie onderwijs en zorg
Sinds 2000 werkte Henriëtte als docent Nederlands en geschiedenis op Den Bongerd. Daarnaast gaf ze allerlei trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining (SOVA) en faalangsttraining. Ze bleef zichzelf ook ontwikkelen: ‘Ik vind leren altijd leuk. Toen ik naar Den Bongerd kwam, stapte ik bewust over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De combinatie onderwijs en zorg heeft mij altijd al aangesproken. Dat is de rode draad in mijn werk.’

Voordelen van een koersklas
In een koersklas zitten minder leerlingen dan in een reguliere klas. Op het Mondriaan zitten er verschillende niveaus bij elkaar in de koersklas (vmbo-t/havo/vwo). De leerlingen krijgen veel lessen van hun mentor en een aantal lessen van andere vakdocenten. Dat zorgt voor een vertrouwde en veilige omgeving. Henriëtte legt uit: ‘In een koersklas kun je leerlingen meer individuele aandacht geven. Je hebt de ruimte om ze echt te zien en te volgen. Leerlingen hebben meer tijd om vragen te stellen en om te leren plannen. Er is meer tijd voor extra uitleg. Doordat de koersklas in een reguliere school zit, kunnen leerlingen makkelijker doorstromen naar een reguliere klas. Dat gebeurt wanneer een leerling daaraan toe is, ook halverwege het schooljaar. Ze kennen de school al en wij kunnen de leerlingen goed blijven volgen. Daarvoor hebben we een natraject ontwikkeld.’

Teamwerk
Extra ondersteuning is een kwestie van teamwerk. School, leerling en ouders hebben intensief contact met elkaar. Henriëtte: ‘We kijken steeds vanuit de leerling. Om dat goed te kunnen doen, hebben we veel contact met de ouders. Die kennen hun kind het beste. Ook luisteren we aandachtig naar de leerling zelf. We gaan samen op zoek naar wat iemand nodig heeft om weer verder te komen. Het draait om het groeimoment van de leerling en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Op school overleg ik als mentor veel met de andere lesgevende docenten. Samen zorgen we ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat de begeleiding werkt. In een koersklas is de begeleiding daarom altijd op maat. We gaan telkens uit van de kwaliteiten en de kracht van een leerling.’

Wanneer in een koersklas
Een leerling brengt maximaal twee jaar door in een koersklas. Deze vorm van begeleiding is dus tijdelijk. Hoe weet je nu of je kind daarbij gebaat is? Henriëtte licht toe: ‘Als het op de basisschool niet helemaal lekker loopt, trek dan als ouders op tijd aan de bel. Neem contact op met de zorgcoördinator van de school waar je kind naartoe wil. Kom naar open dagen, want ook daar staat een zorgteam voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Samen zoeken we naar een oplossing!’

Het interview met Henriëtte van Bergen staat in het Hooghuis Magazine. In het magazine staat nog meer informatie over extra ondersteuning (pagina 46). Bekijk hier het volledige magazine.