Leerlingen Hooghuis Stadion aan de slag met kasteel d’Oultremont in voormalig Land van Ooit.

Kasteel d’Oultremont, in het voormalige Land van Ooit, staat in de steigers. De roze kleur verdwijnt en het beschermde rijksmonument wordt gerestaureerd. Bij een nieuw jasje hoort natuurlijk ook een nieuwe functie. Maar welke precies?

 

 

Voor de tweede editie Makers on Tour van Cubiss is BIM5, een privaat-publieke samenwerking voor de gebouwde omgeving in Noordoost-Brabant, samen met partnerbedrijf Van Dinther bouwbedrijf, Talentencampus Oss en middelbare school Het Hooghuis Stadion, bijeengekomen om een mooie opdracht te formuleren:

 

‘Bedenk met alle leerlingen een oplossing om kasteel Steenenburg een herbestemming te geven, zodat het een nieuwe functie krijgt en weer geld gaat opleveren.’

 

Zo is ervoor gezorgd dat 23 leerlingen van Het Hooghuis Stadion in Oss op 29 maart naar kasteel d’Oultremont zijn geweest. Van Dinther bouwbedrijf is bezig dit kasteel, beter bekend als het roze kasteel, te restaureren. Het kasteel staat namelijk sinds het faillissement van themapark Het land van Ooit leeg en is een beschermd rijksmonument. Daarom wordt dit restauratieproject gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant en gebruikt als een opleidingstraject.

 

De leerlingen gingen vanuit het vak Ondernemen aan de slag met de opdracht een passende herbestemming voor dit kasteel te vinden. De opdracht voor de leerlingen is ontstaan vanuit Makers on Tour, een traject ontwikkeld door Cubiss. Makers on Tour daagt derdejaars mavo en vmbo-leerlingen uit om een oplossing te zoeken voor vraagstukken van Brabantse maakbedrijven. Dit jaar vinden er drie Makers on Tour-trajecten plaats, waarvan dit de tweede was.

 

Via Makers on Tour van Cubiss krijgen de leerlingen de kans om kennis te maken met de praktijk, waarbij ze nieuwe vaardigheden leren zoals mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en creatief denken. De zogenaamde 21st century skills.

 

Bij het oplossen van de probleemstelling moeten de leerlingen rekening houden met de 5 thema’s: omgeving, duurzaamheid, erfgoed, flora & fauna en toegankelijkheid.

 

Na het bezoek aan Kasteel d’Oultremont, waar Van Dinther bouwbedrijf toelichting gaf en vragen beantwoordde, zijn de leerlingen aan de slag gegaan met diverse werkvormen en brainstormtechnieken om tot conceptuele ideeën te komen. Hierna gingen ze aan de slag met diverse prototypen en verwerkten ze deze in een presentatie. Op 10 mei volgde een Pitchdag. Op deze dag werden de prototypes en concepten voor een jury gepitcht, bestaande uit onder andere een vertegenwoordiger van Van Dinther bouwbedrijf.

 

De resultaten en het enthousiasme waren dermate groot dat Cubiss nu samen met BIM5 bezig is een derde editie voor komend najaar op te zetten.

 

 

Fotograaf: Pol Rijnders