Opschonen bij het Mondriaan

Het Mondriaan college draagt via de opschoonactie graag bij aan het bereiken van de Global Goals waar de gemeente Oss zich aan heeft verbonden: goals nr. 11 bijvoorbeeld: duurzame steden en gemeenschappen en 13. Klimaatactie en 17. Partnerschappen om doelen te bereiken.

Tegelijk is deelname aan de week van het opschonen ook een onderdeel van het PO/VO-project “Young Impact”. Young Impact draait om het met acties voor en met de jeugd te zorgen voor een positieve bijdrage aan de samenleving.

Jaarlijks gaat de school gedurende een week met alle leerlingen in de 3de klassen voorzien van prikstokken, emmers en gele hesjes de wijk in om zwerfafval op te ruimen onder begeleiding van mentoren en leden van de schoolleiding. Het leidt tot bewustwording van het effect van afval in de leefomgeving. Het betreft immers meestal afval dat níet in de natuur terecht had hoeven komen. Opruimen in de school zelf wordt ondersteund door het zogenaamde stewardproject waarbij leerlingen (ook van de derde klas) leren dat het oké is elkaar aan te spreken op het opruimen van troep. Verder past het bij het streven om een Gezonde School te zijn: wij vinden het zinvol te leren om zorgvuldig en duurzamer om te gaan met verpakkingsmaterialen: het is immers duidelijk dat het in de natuur geen plek behoort te hebben. Het mooiste is het dat ook ouders hier aan meewerken en daarom worden de ouders voorafgaand aan deze week per brief op de hoogte gebracht en uitgenodigd niet alleen het gesprek aan te gaan, maar ook om goed voorbeeldgedrag te geven.