Ruimte en aandacht voor jouw unieke verhaal

‘Ik ging vanuit een ander perspectief kijken’

Leerlingbegeleider Mieke Buuts en leerling Marlou hebben samen een bijzondere band. In ons magazine vertellen ze daarover. We vinden het belangrijk dat we aandacht kunnen schenken aan ieders unieke verhaal. Hoe we dat onder andere doen lees je hieronder.

Als je niet meer goed kunt meekomen in je klas op school, dan is het fijn als je binnen je school ergens naartoe kunt waar je hulp krijgt. Een veilige plek waar iemand een luisterend oor biedt en waar jij je verhaal kwijt kunt. Een ruimte waar je een time-out kunt nemen en waar samen met jou gekeken wordt naar een passende oplossing zodat je weer verder kunt. Dat is precies waar Mieke Buuts, leerlingbegeleider binnen de trajectvoorziening, op school mee bezig is.

Trajectbegeleiding: divers en flexibel

Mieke legt uit hoe divers en flexibel trajectbegeleiding is: ‘Leerlingen die gebruikmaken van de trajectbegeleiding lopen om een of andere reden vast op school. Dat kunnen heel verschillende redenen zijn. Soms heeft iemand alleen hulp nodig bij het plannen en organiseren van zijn huiswerk of het leren voor toetsen. Vaak hebben kinderen een ‘vol hoofd’, zoals wij dat noemen. Dan mogen ze in de speciale ruimte voor trajectbegeleiding op school even op adem komen. Ze kunnen hun hart luchten en hun hoofd weer leegmaken. Een ander belangrijk onderdeel van trajectbegeleiding is het motiveren van leerlingen om weer tot leren te komen. Leerlingen zelfvertrouwen geven hoort daar ook bij. Soms maken leerlingen met dyslexie hier hun proefwerk, omdat dat beter gaat dan in de klas. Kinderen die een drukke of lastige thuissituatie hebben, kunnen hier op vaste tijden huiswerk maken. We begeleiden ook leerlingen die na lang ziek te zijn geweest weer terugkomen op school.’

Tijdelijke ondersteuning op maat

Er kunnen dus allerlei aanleidingen zijn om als leerling hulp te krijgen vanuit de trajectvoorziening. Welke hulp er nodig is en hoelang, verschilt per leerling. Dat is voor iedereen anders. De ondersteuning is altijd op maat. Verder is het goed om te weten dat de begeleiding altijd tijdelijk is. Het doel is ervoor te zorgen dat een leerling weer goed kan meedraaien in de klas. Als dat niet lukt, dan wordt er een andere passende plek voor de leerling gezocht.

Mieke: ‘We kijken niet alleen naar de aanleiding voor de extra begeleiding (bijvoorbeeld je niet kunnen concentreren of niet gemotiveerd zijn), maar vooral ook naar wat daarachter schuilgaat. Omdat we de tijd nemen om echt te luisteren naar iemands verhaal, komt ook de onderliggende oorzaak naar boven. Daar kunnen we dan passende hulp voor inzetten. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, zoals faalangstreductie, sociale vaardigheidstraining (SOVA) of depressiepreventie. Deze trainingen vallen ook binnen de trajectvoorziening. Indien nodig schakelen we hulp van buiten de school in.’

Een band opbouwen met elkaar

Dankzij onze uitgebreide, unieke zorgstructuur kunnen we onze leerlingen optimaal ondersteunen waar zij dat nodig hebben. De plek in de school waar de trajectbegeleiding wordt aangeboden is altijd bemand, steeds met dezelfde mensen. Zo kunnen leerlingen en begeleiders een band met elkaar opbouwen en voelen leerlingen zich veilig en gehoord. Eén van de leerlingen die Mieke begeleidt, is Marlou (16 jaar). Ze zit in de vierde klas op Stadion. Marlou is heel tevreden over de begeleiding die ze van Mieke krijgt. ‘Vorig jaar ging ik af en toe naar Mieke toe als ik een time-out nodig had. Nu ben ik er vaker. Er is voor mij een individueel traject gemaakt. In het begin vond ik het best spannend, omdat ik om hulp vragen moeilijk vond. Dat werd gelukkig steeds makkelijker.’

Aandacht voor ieders unieke verhaal

De leerlingbegeleiders kijken altijd naar de kwaliteiten van een leerling. Mieke: ‘Ook in moeilijkere periodes proberen we iemands talenten naar boven te halen. Dan zoeken we naar wat iemand weer blij maakt. We geven aandacht aan zijn of haar unieke verhaal. Daar blijven we altijd heel dicht bij, zodat de leerling de kans en de ruimte krijgt om zichzelf (beter) te leren kennen en weer een goed gevoel krijgt over zichzelf. Op deze manier komen leerlingen die vast zitten vaak weer in beweging.’ Marlou vult aan: ‘De begeleiding heeft mij vooral veel zelfvertrouwen gegeven. Iedereen gelooft in je, kijkt mee, denkt mee en luistert naar je.’

Alle leerlingen zijn uniek en iedereen heeft recht op goed onderwijs. Daarom is er passend onderwijs. We zijn er trots op dat we dit met al onze Hooghuisscholen samen vormgeven. Veel leerlingen hebben geen behoefte aan extra begeleiding op school. Zij redden het prima zonder. Maar als je wel een extra steuntje in de rug nodig hebt, dan is dat er voor jou!

Mieke Buuts & Marlou

 

Dit interview is een onderdeel van ons Hooghuis Magazine. Leerlingen van groep 7/8 uit de regio ontvangen een exemplaar van ons magazine. Hierin lees je van alles over onze scholen en nog veel meer. We laten je zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Zodat jij straks vol vertrouwen de keuze kunt maken voor een middelbare school.

De komende dagen lichten we een aantal rubrieken uit. Het is ook mogelijk om het magazine hier in z’n geheel online te lezen. Wil je het magazine graag per post ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: info@hethooghuis.nl.