Het Hooghuis Magazine is er weer!

Vlak na de herfstvakantie is het nieuwe Hooghuis Magazine weer verspreid op alle basisscholen in de regio. De leerlingen van groep 7 en 8 kregen een exemplaar mee naar huis. Het Hooghuis Magazine verschijnt eens per jaar. Met dit blad brengen we leerlingen die binnenkort gaan kiezen voor een middelbare school én hun ouders op de hoogte van het onderwijs en de laatste ontwikkelingen op onze scholen.

Voordat je zo’n magazine in handen hebt, gaat er een heleboel aan vooraf. Om alles op tijd af te hebben, komt de redactie al in mei bij elkaar om te brainstormen over het nieuwe Hooghuis Magazine. Welk thema willen we naar voren laten komen? Hoe laten we dat zien in de vormgeving en de foto’s? En hoe komt het terug in de teksten? En op de cover? Welke nieuwe rubrieken willen we opnemen en welke informatie mag er zeker niet ontbreken?

Dit jaar draait Het Hooghuis Magazine om het thema ‘Jij kiest’. Op al onze scholen heb je namelijk heel veel te kiezen. Wat precies lees je in het magazine bij elke school zelf. In zo’n locatietekst laten we het onderwijs en de eigenheid van een school naar voren komen. Ook vertellen we over de voordelen die het heeft om deel uit te maken van een groter geheel: Het Hooghuis. Alle locatieteksten hebben eenzelfde opzet, zodat leerlingen en ouders overzichtelijke informatie krijgen en eventueel ook scholen met elkaar kunnen vergelijken.

Na de eerste redactievergadering bezoekt de tekstredactie alle Hooghuisscholen en wint zo informatie in voor het nieuwe magazine. Ook de fotograaf gaat op pad om elk jaar weer nieuwe foto’s te maken van de scholen, de directeuren en natuurlijk van de leerlingen.

Ondertussen worden ook de interviews voor de overige rubrieken gepland en er worden afspraken gemaakt om foto’s te maken. Iedereen die meewerkt aan het magazine, heeft daar toestemming voor gegeven. Leerlingen hebben eveneens toestemming gekregen van hun ouders. Zoals je kunt zien, komen er veel leerlingen en medewerkers, bijvoorbeeld docenten, aan het woord. We vinden namelijk dat zij het allerbeste kunnen vertellen over onze scholen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. En wist je dat alle teksten altijd al gelezen én goedgekeurd zijn door degenen die eraan hebben meegewerkt?

Stukje bij beetje komt alles bij elkaar. Het is dan inmiddels september. De vormgever maakt een creatief geheel van alle teksten, verhalen en foto’s. Eerst komt er een digitale opmaak. Hierop wordt door de redactie feedback gegeven voordat het magazine wordt gedrukt. Pas als alles helemaal naar wens en in orde is, gaat het magazine naar de drukker. De laatste stap is de verspreiding van de magazines naar de scholen. Daar zit een heel logistiek proces achter. Basisscholen geven zelf aan hoeveel exemplaren ze willen ontvangen, zodat er voor iedereen in groep 7 en 8 een magazine is om mee naar huis te nemen.

En dan, in oktober, ligt Het Hooghuis Magazine ‘ineens’ bij je thuis op tafel. Of bij iemand die je kent. Mocht je nu zelf geen magazine hebben ontvangen, maar er wel één willen hebben, stuur dan een mailtje naar info@hethooghuis.nl. Dan zorgen wij ervoor dat jij binnenkort ook een magazine in handen hebt! Mocht je het liever digitaal lezen, kijk dan hier.

Namens de redactie wensen we je veel leesplezier! En leerlingen van groep 7/8: speciaal voor jullie zit er ook een prijsvraag in. Gauw kijken dus.

Wil je nog meer weten over onze scholen? Houd dan onze social media in de gaten. Hier delen we ook allerlei leuke en interessante dingen over Het Hooghuis.

Op de foto’s zie je: het magazine in de maak op de redactie, de drukkerij van binnen en het eindresultaat.