Het Titus Brandsmalyceum start met het Titus Tussenjaar.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat het TBL starten met het Titus Tussenjaar. Dit leerjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn om de stap naar de brugklas te maken. Deze leerlingen hebben vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak of komen studievaardigheden te kort. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen op de basisschool maar zijn ze nog te jong om de overstap naar de middelbare school te maken. Voor deze leerlingen biedt een tussenjaar de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de brugklas wel kunnen maken.

Over heel Nederland gezien zijn er maar een paar scholen die zo’n tussenjaar aanbieden. Het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen is één van hen met hun Intermezzojaar. De ervaringen zijn goed, zo’n leerjaar voorziet in een behoefte. De behoefte om dicht bij huis te kiezen voor een tussenjaar is ook in onze regio aanwezig. Het Titus Tussenjaar is dan ook bestemd voor leerlingen uit de hele regio Noordoost-Brabant. Niet alleen voor de leerlingen uit de gemeente Oss maar ook uit bijvoorbeeld Rosmalen en Uden.

Een groep in het tussenjaar zal bestaan uit twaalf tot vijftien leerlingen. Zij zullen intensief begeleid gaan worden. Lestijden, pauzes ed. zullen hetzelfde zijn als die van de leerlingen van het TBL. Op het programma zullen vakken als Nederlands, wiskunde en Engels staan maar ook zal er alle ruimte zijn voor eigen leerdoelen van de leerlingen en studievaardigheden. Druk om te presteren is er niet maar in alle rust kunnen de leerlingen worden voorbereid op de instroom in de brugklas. De komende maanden worden gebruik om het dagelijks rooster van het tussenjaar vorm te geven.

Het programma wordt door het TBL in co-creatie met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 en de daarbij aangesloten schoolbesturen ontwikkeld en uitgevoerd. Naast deze ontwikkeling zijn we samen met het Samenwerkingsverband aan het kijken hoe we kunnen komen tot een dekkend netwerk voor deze doelgroep binnen deze regio. Zo wordt beter vorm gegeven aan thuisnabij, passend onderwijs.

De verwachting is dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie zal verlenen aan het opzetten van het tussenjaar. Ook zal de onderwijsinspectie goed geïnformeerd gaan worden. Anders ontstaat er de indruk dat veel leerlingen blijven zitten terwijl dat feitelijk niet aan de orde is. Maar dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel dat er meer passend onderwijs aangeboden gaat worden in de directe omgeving aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

 

Voor meer informatie kun je bellen naar 0412 224180 of mailen naar infotbl@hethooghuis.nl

Bezoek de open dag op 8 februari van 16:00 tot 21:00